REKLAMA

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej (VIDEO, FOTO)

|

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej (VIDEO, FOTO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Po otwarciu sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, stwierdzeniu prawomocności obrad w których uczestniczyło dwudziestu jeden radnych, wysłuchaniu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które zaprezentował Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów   oraz  sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi ośmioma projektami uchwał.

Pierwszy zaprezentowany przez  Kazimierza Pilawskiego – Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie dotyczył  uchwalenia  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata 2020-2024. Określono w nim  w szczególności  wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy, potrzeby oraz plany remontów i modernizacji obiektów, planowaną sprzedaż lokali,  politykę czynszową oraz   sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami. Zasób gminy Brzozów tworzy  łącznie  sto osiemnaście lokali  mieszkalnych  o łącznej powierzchni 5.185,51 m2 .

Zdj.-3-14-768x512

Dwa kolejne projekty uchwał  zaprezentował  Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Pierwszy  związany był z  przeznaczeniem  do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości znajdującej się  w Brzozowie na ul. Chopina, stanowiącej własność Gminy Brzozów, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 2185 o powierzchni 4962 m2 . Drugi natomiast  dotyczył  wyrażenia zgody na naby