REKLAMA

SESJA: Zaprzysiężenie radnego, wybór wiceprzewodniczących rady

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 14 grudnia (piątek) zwołał III sesję zwyczajną. Początek posiedzenia o godz. 13 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Porządek obrad III  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 14 grudnia 2018 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji .

5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brzozowie.

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczących Rady,

d) prezentacja kandydatów,

e) przeprowadzenie głosowania,

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) wyboru przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzozowie;

b) wyboru przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

c) ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady;

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzozowa;

e) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego na terenie Gminy Brzozów;

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w  drodze przetargu;

g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

h) uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

i)  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów na 2019 rok;

j) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2018 rok (uchwała zostanie doręczona w dniu sesji).

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad  III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

DSC_1427foto: archiwum UM Brzozów

12-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: