REKLAMA

Sesja Rady Miejskiej już 29 grudnia br.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 grudnia br. zwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

59639648_2329147160667454_5616633925318213632_n

Porządek obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia 2021 r.

   

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
    
 2.   Przedstawienie porządku obrad.
 3.     Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4.     Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na 2022 rok:

          -przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
          -odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
          -przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
          -przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji stałych Rady,
          -dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
          -głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
 8.     Podjęcie uchwał w sprawach:

          -wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2021,
          -zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2021 – 2040,
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 2688 położona w Przysietnicy),
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 3773 położona w Starej Wsi),
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 6130 położona w Przysietnicy),
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 8399 położona w Przysietnicy),
          -wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie Gminy Brzozów (udział w wysokości 7/20 w działce nr 1183/8 położonej w Brzozowie),
          -zamiaru nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 1673/1 położona w Brzozowie),
          -wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 1511 położona w Brzozowie),
          -uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
          -uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzozów na 2022 rok.

     

 9. Wolne wnioski.
 10.     Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

  Projekty uchwał do pobrania BIP  >>>link<<<

  Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

  Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

źródło: Serwis infromacyjny Gminy Brzozów


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jerzy Zięba: Eksperyment w Ślepo! Kto poniesie konsekwencje?

tvPolska

27-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)