REKLAMA

Sesja Rady Miejskiej już 29 grudnia br.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 grudnia br. zwyczajną sesję RM. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

59639648_2329147160667454_5616633925318213632_n

Porządek obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia 2021 r.

   

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
    
 2.   Przedstawienie porządku obrad.
 3.     Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4.     Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na 2022 rok:

          -przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
          -odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
          -przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
          -przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji stałych Rady,
          -dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
          -głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.
 8.     Podjęcie uchwał w sprawach:

          -wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2021,
          -zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2021 – 2040,
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 2688 położona w Przysietnicy),
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 3773 położona w Starej Wsi),
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 6130 położona w Przysietnicy),
          -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 8399 położona w Przysietnicy),
          -wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości na mienie Gminy Brzozów (udział w wysokości 7/20 w działce nr 1183/8 położonej w Brzozowie),
          -zamiaru nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 1673/1 położona w Brzozowie),
          -wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 1511 położona w Brzozowie),
          -uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
          -uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzozów na 2022 rok.

     

 9. Wolne wnioski.
 10.     Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

  Projekty uchwał do pobrania BIP  >>>link<<<

  Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

  Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

źródło: Serwis infromacyjny Gminy Brzozów


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jerzy Zięba: Eksperyment w Ślepo! Kto poniesie konsekwencje?

tvPolska

27-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: