REKLAMA

Sejm NA ŻYWO: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (VIDEO)

Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 50. posiedzeniu Sejmu

OGLĄDAJ NA tvPolska.pl – kliknij

8 marca 2022 r. (wtorek)

godz. 10:00 – 11:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wyrobach medycznych (druki nr 1764 i 2047) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 1)

godz. 11:30 – 13:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 2069 i 2069-A) (6-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2)

godz. 13:00 – 13:15 – ew. głosowanie

godz. 13:15 – 14:15 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2019 i 2058) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 3)

godz. 14:15 – 15:15 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2037 i 2062) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4)

godz. 15:15 – 16:15 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druki nr 2051 i 2054) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5)

godz. 16:15 – 16:45 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku (druki nr 2036 i 2067) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 6)

godz. 16:45 – 17:15 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. (druki nr 2035 i 2066) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 7)

godz. 17:15 – 17:45 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r. (druki nr 2034 i 2068) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 8)

godz. 17:45 – 18:45 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2027) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9)

godz. 18:45 – 19:30 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie (druki nr 2007 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 10)

godz. 19:30 – 20:30 – ew. oświadczenia poselskie (3-minutowe)

Zdjęcie poglądowe

9 marca 2022 r. (środa)

godz. 9:00 – 11:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 2069, 2069-A i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 11)

godz. 11:00 – 13:15 – Pytania w sprawach bieżących (pkt 12)

godz. 13:15 – 14:45 – Informacja bieżąca (pkt 13)

godz. 14:45 – 16:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2024) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 14)

godz. 16:00 – 17:00 – Głosowania, w tym:

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Stop segregacji sanitarnej

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Tanie Paliwo

– Informacja Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca działań Policji i Prokuratury w sprawie aktów antysemityzmu i wandalizmu, które miały miejsce w Kaliszu w dniu 11 listopada 2021 roku

– Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat porozumienia końcowego w sprawie zmian klimatu zawartego w trakcie szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow oraz planowanych działań polskiego rządu w celu wdrożenia jego postanowień

– Informacja Ministra Zdrowia w sprawie rządowej strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
godz. 17:00 – 18:00 – ew. oświadczenia poselskie (3-minutowe)

08-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: