REKLAMA

RADNY o BUDŻECIE: To fikcja i oszukiwanie wyborców! (VIDEO)

|

RADNY o BUDŻECIE: To fikcja i oszukiwanie wyborców! (VIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli budżet na 2023 rok. Dochody mają wynieść 1 mld 833 mln zł, z kolei plan wydatków oszacowano na kwotę 2 mld 058 mln zł. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 23 radnych, 6 wstrzymało się od głosowania, a jeden radny był przeciw. W rozmowie z naszym reporterem, radny niezrzeszony Andrzej Szlęzak argumentuje podjęcie decyzji o zagłosowaniu przeciwko przyjęciu planu finansowego na 2023 rok w zaprezentowanej formie.


grafika poglądowa

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Uniwersytet przejmuje szpital kliniczny! Wystąpienia, podpisanie porozumienia (VIDEO)

Czarnek i Niedzielski w Rzeszowie. Podkarpacie będzie miało szpital uniwersytecki! (VIDEO)

INFORMACJE O PRZYJĘTYM BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (źródło: UMWP):

Radni na ostatniej w tym roku sesji sejmiku województwa przyjęli budżet na 2023 rok. Jak podkreślał marszałek, choć dokument formowany był w trudnym okresie wojny i związanych z nią wyzwań, jest to budżet proinwestycyjny, gdyż ponad 55% środków przeznaczonych jest na inwestycje. – Jest to jeden z lepszych wskaźników w kraju – zapewniał marszałek Ortyl.

Grudniową sesję sejmiku wypełniły nie tylko kwestie merytoryczne. Obrady rozpoczęły się spotkaniem opłatkowym, w którym wzięli udział przedstawiciele Bractwa Flisackiego p.w. Św. Barbary z Ulanowa. Dokładnie 1 grudnia „Tradycje Flisackie” zostały wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wpis ten został dokonany podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Maroku.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczył także ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba, który odmówił modlitwę oraz złożył radnym i zarządowi województwa życzenia, podkreślając, aby zawsze działali na rzecz dobra wspólnego. Biskup Jan Wątroba mówił także o tym, jak ważny jest pokój, który stał się teraz wartością nadrzędną:

Pokój na świecie, w Ukrainie, w naszej ojczyźnie, pokój tutaj, gdzie żyjemy. Tego pokoju życzę z całego serca – mówił biskup Jan Wątroba.

Marszałek Władysław Ortyl gratulował Flisakom sukcesu, jakim jest wpisanie tradycji flisackich na listę UNESCO. Podkreślał, że zarząd województwa wspiera te piękne tradycje. A składając życzenia mówił:

Chcielibyśmy, aby nasze Podkarpacie dalej rozwijało się dynamicznie, a to będzie i jest możliwe tylko wtedy, gdy będziemy się starali wszyscy razem sprostać tym wyzwaniom, które nas czekają – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Ostatnia w tym roku sesja sejmiku była wyjątkowa także dlatego, że wziął w niej udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który wcześniej uczestniczył w podpisaniu porozumienia pomiędzy samorządem województwa a Uniwersytetem Rzeszowskim o przekazaniu uczelni Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Minister Czarnek dziękował władzom uczelni za przejęcie szpitala, który od następnego roku będzie szpitalem uniwersyteckim:

Dziękuję za tę decyzję, dziękuję panu rektorowi i senatowi za tę odważną decyzję, ale do odważnych świat należy – powiedział minister.

Szef resortu edukacji zapewnił jednocześnie o wsparciu finansowym uniwersytetu nie tylko w obszarze rozwoju kierunku medycznego i związanych z nim inwestycji, ale mówił także o innych inwestycjach uniwersytetu, które jego resort będzie wspierał:

–  Przed nami potężna inwestycja – kampus nauk społecznych, gdyż ta baza lokalowa na uniwersytecie pozostawia wiele do życzenia, mamy tego pełną świadomość – zapowiedział minister Czarnek.

Merytoryczne obrady rozpoczęły się od najważniejszego punktu czyli debaty nad budżetem na 2023 rok. Marszałek Władysław Ortyl omówił m.in. autopoprawki wniesione do projektu budżetu, którego pierwsze czytanie odbyło się na poprzedniej sesji sejmiku. Wśród nich znalazła się m.in. dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu w wysokości 10 mln złotych na utworzenie pododdziału kardiochirurgii w ramach istniejącego oddziału kardiologii oraz 200 tys. dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na działania związane z audytem i standaryzacją szlaków turystycznych na Podkarpaciu.

Marszałek zakończył swoje wystąpienie podając najważniejsze kwoty w projekcie budżetu na 2023 rok:

Po uwzględnieniu opracowanych przez zarząd województwa autopoprawek plan dochodów budżetu województwa podkarpackiego na 2023 rok wyniesie 1 mld 833 mln zł i pozostał bez zmian w stosunku do przedłożonego państwu radnym projektu budżetu. Plan wydatków wyniesie 2 mld 058 mln zł – został zwiększony o kwotę 10,7 mln zł w stosunku do projektu budżetu. O tę kwotę zwiększyły się wydatki majątkowe, które wyniosą 1 mld 145 mln zł i stanowić będą 55,6% wydatków ogółem. Podkreślam to, aby pokazać, że jest to budżet proinwestycyjny – mówił marszałek Ortyl prezentując projekt budżetu.

Po omówieniu projektu budżetu przez marszałka zostały przedstawione opinie, m.in. Komisji budżetu, mienia i finansów, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej, które są niezbędne w procesie procedowania nowego budżetu. Po tym punkcie rozpoczęła się debata radnych. Po jej zakończeniu, tuż przed głosowaniem, głos zabrał Bogdan Romaniuk, który w imieniu klubu radnych PiS zaapelował do opozycji o przyjęcie projektu budżetu:

Proszę zauważyć, że to chyba pierwszy raz w historii przyjmowania budżetu województwa podkarpackiego, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgłasza uwag do przedstawionego budżetu. To jest podstawa do tego, aby poprzeć ten budżet – powiedział radny Romaniuk.

Z kolei Piotr Tomański, szef klubu radnych KO, powiedział, że jego klub oraz radni PSL wstrzymają się od głosowania. Ostatecznie za przyjęciem budżetu głosowało 23 radnych, sześciu wstrzymało się od głosowania a jeden radny był przeciw.

Gratuluję wszystkim tym, którzy aktywnie pracowali nad projektem tego budżetu – powiedział tuż po głosowaniu przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Również marszałek Władysław Ortyl podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad przygotowaniem przyszłorocznego budżetu. Marszałek podziękował także sejmikowi za pracę nad budżetem, która jest wielkim wyzwaniem.

Wszyscy wiemy, że czas jest trudny, wyzwań jest dużo, chcielibyśmy, aby ten budżet został w jak największym zakresie zrealizowany, a będzie to możliwe przy dalszym naszym współdziałaniu na arenie sejmiku – powiedział marszałek Ortyl.

W przyjętym budżecie największe nakłady, jeżeli chodzi o inwestycje, zostaną przeznaczone na budowy i remonty dróg. Istotnym zadaniem jest m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 na odcinku od granicy Rzeszowa (ul. Lubelska) do drogi wojewódzkiej 869 – koszt inwestycji to 71,0 mln zł. Równie duże kwoty w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na inwestycje kolejowe. Wydatki w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim zakupu taboru kolejowego. W budżecie znalazły się także duże kwoty na działania w sferze ochrony zdrowia, czyli na modernizacje obiektów oraz zakupy sprzętu medycznego.

Oprócz kwestii przyszłorocznego budżetu radni przyjęli także inne uchwały, między innymi o wsparciu dla powiatu sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Sanok – Łupków. Kwota wsparcia to 100 tys. złotych. Również 100 tys. złotych radni przeznaczyli na dotację dla województwa małopolskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie podpisania umowy i przyjęcia Statutu Sieci Regionów Trójmorza. Celem Sieci oraz przedmiotem umowy jest partnerska współpraca w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju regionów państw Inicjatywy Trójmorza. Przyjęto także zmiany w Statucie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, który w związku z wybuchem wojny w Ukrainie realizuje działania pomocowe, których wcześniej nie prowadził.

Na koniec członek zarządu Stanisław Kruczek poinformował o gali finałowej konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2021”organizowanego przez Izbę Inżynierów Budownictwa, w którym to konkursie nagrodzone zostały trzy inwestycje województwa podkarpackiego.

I miejsce w kategorii „Przebudowa Drogi” zostało przyznane drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku z miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce. Z kolei w kategorii „Budowa Drogi” I miejsce otrzymała „Obwodnica miasta Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”. A Diamentowym Wyróżnieniem w kategorii „Obiekt Służby Zdrowia” nagrodzone zostało Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Budynek nie tylko został przebudowany, ale i powiększony o dwa segmenty.

Gala była bardzo uroczysta i czułem wielką dumę uczestnicząc w niej, ze nasze wojewódzkie inwestycje zajęły pierwsze miejsca w tych trzech kategoriach – powiedział Stanisław Kruczek.

tekst, informacja o budżecie: Monika Konopka – UMWP

30-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: