REKLAMA

Przyznano dofinansowania na rozwój sportu!

GMINA DYDNIA / POWIAT BRZOZOWSKI. Zarządzenie Nr 649/2022 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku.

child-g670252941_1280
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm..) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1133) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku w wysokości proponowanej przez komisję konkursową zawartą w protokole z dnia 31 stycznia 2022 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wysokość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku.

1.Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Dydnia. „ Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – piłka siatkowa” – 1 500,00 zł.

2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” Jabłonka. „Organizacja oraz uczestnictwo w zawodach sportowych ULKS „Orły” Jabłonka” – 13 500,00 zł.

3. Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Niebocko. „Sport dla wszystkich – organizacja oraz udział w zawodach sportowych LKS „Victoria” Niebocko” – 19 000,00 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dydnia. „Organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych klubu LKS „Zryw” Dydnia oraz umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców gminy Dydnia” – 15 000,00 zł.

W sumie przyznano 49 000,00 zł.

źródło: serwis informacyjny Gminy Dydnia.

02-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: