REKLAMA

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski” nie został zakwalifikowany do dofinansowania

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE . 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

W ramach konkursu zgłoszono 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł, była to kwota wielokrotnie przekraczająca środki przeznaczone na dofinansowanie złożonych projektów. Przypomnieć należy, że w przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.

energia

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów
do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r.
do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości 135 816 048,45 zł.

Wobec powyższego informujemy, że projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla  mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski” nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

ŹRÓDŁO: UM Brzozów

01-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: