REKLAMA

Projekt ,,Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Dydnia”. Skorzysta 164 gospodarstw domowych

GMINA DYDNIA / PODKARPACIE. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o dofinasowaniu w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-18-001/16 na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły, co. na biomasę) – pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” dla 517 gospodarstw domowych w Gminie Zagórz, jak i 164 gospodarstw domowych w Gminie Dydnia.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Mieszkańcy poniosą 15 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycje w tym zakresie w sposób istotny przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

Podpisanie przez gminy stosownych umów w kwestii przedmiotowego dofinansowania wymienionego zadania, pozwoli na dopracowaniu i uszczegółowieniu harmonogramów działań wspólnie z Gminą Zagórz. Urząd Gminy poinformuje zainteresowanych mieszkańców o kolejnych poczynaniach w zakresie.

02

ŹRÓDŁO: UG Dydnia

25-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: