REKLAMA

Efekty Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w Gminie Dydnia

GMINA DYDNIA / PODKARPACIE: Zasadniczym celem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach, których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Program ma przyczyniać się do m.in. do zaspokajania potrzeb społeczno-kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, czy też pielęgnowania tożsamości kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi.

PROW

Gmina Dydnia od wielu lat korzysta ze wsparcia finansowego na realizację ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. W ramach tego programu Gmina Dydnia zakończyła realizację zadnia pn.: „Remont wraz z wyposażeniem sali w budynku Urzędu Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”. Celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które będą odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

Z tego samego programu skorzystano również w Sołectwie Krzywe gdzie zakończono realizację zadania pn.: „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

źródło: Serwis informacyjny Gminy Dydnia

28-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: