REKLAMA

Pożar w przewodzie kominowym. Strażacy apelują!

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko powstania pożarów. W niedzielę, w miejscowości Haczów doszło do pożaru w sadzy w przewodzie kominowym w jednym z budynków mieszkalnych. 

a_2zdjęcie pogdlądowe

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych ale także w wyniku zaniedbań użytkowników lub właścicieli budynków związanych głównie z zaniechaniem czyszczenia przewodów kominowych.

– W niedzielne popołudnie (30.01.2022) o godzinie 14:38 zostaliśmy wezwani na jedną z posesji sąsiadujących z naszą strażnicą. Doszło tam do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Strażacy po dotarciu na miejsce przystąpili do ugaszenia pożaru sadzy kominowej, a następnie udrożnili cały przewód. Na miejsce zadysponowano również zastęp z PSP JRG Brzozów. Działania trwały około godzinę – relacjonują strażacy OSP KSRG Haczów.

Strażacy przypominają:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719 ze zm.), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem). Od początku roku na terenie powiatu tomaszowskiego odnotowaliśmy 8 zdarzeń dotyczących tlenku węgla w wyniku których 3 osoby zostały poszkodowane.

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego.

Siły i środki biorące udział w akcji:
– OSP KSRG Haczów (GCBA 3,5/35 Mercedes Benz-Atego)
– PSP JRG Brzozów (GCBA 5,4/32 MAN TGM 18.320)

2_65

zdjęcie podglądowe

źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki, OSP KSRG Haczów, KP PSP Brzozów

01-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: