REKLAMA

POWIAT BRZOZOWSKI: Przemoc w rodzinie, gdzie szukać pomocy?

POWIAT BRZOZWSKI. W związku z realizacją zadań w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” policja zamieszcza informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu brzozowskiego.

fist-gd9a68f8d7_1280

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W przygotowanym informatorze znajduje się:

    • Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
    • Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
    • Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
    • Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.
    • Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
    • Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
    • Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.
    • Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
    • Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu brzozowskiego.

child-g0c2e1275f_1280

Wykaz lokalnych ośrodków pomocy społecznej udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

  •     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, tel. 13 434-10-54, mops@mops-brzozow.pl 
  •     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, Domaradz 345, tel. 13 434-70-41, gopsdomaradz@interia.pl
  •     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, Dydnia 224, tel. 13 430-81-36, gopsdydnia@interia.pl
  •     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie, Haczów 573, tel. 13 439-10-02, gops@haczów.pl
  •     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, Jasienica Rosielna 240, tel. 13 430-60-05, gops@gops.jasienicarosielna.pl
  •     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, Nozdrzec 224, tel. 13 439-81-64, gopsnozdrzec@gmail.com

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

  • Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Witosa 13, 36-200 Brzozów, 13/ 4341433, 13/ 4342045 pcpr@powiatbrzozow.pl

        Poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00, środa w godzinach od 15.00 do 17.00,

  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Haczowie, 36-213 Haczów 573, 13/ 4391002 w. 28 gops@haczow.pl

        Środa w godzinach od 15.30 do 18.30,

        Dni robocze w godzinach od 7.15 do 15.15, czwartek – dyżur do 16.15,

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 36-245 Nozdrzec Dom Strażaka w Nozdrzcu, 13/ 4398020, ugn@nozdrzec.pl

        Poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2021 r.

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów, Tel. 13/4342045 e-mail: pcpr@powiatbrzozow.pl

stop-g997414227_1280

źródło: KPP Brzozów

11-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: