REKLAMA

POWIAT BRZOZOWSKI: Konkurs na plakat „Holokaust–Pamiętamy”

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat „Holokaust–Pamiętamy”.


Chcemy w ten sposób upamiętnić ofiary masowej zagłady i krzewić wartości humanistyczne związane ze zwalczaniem nietolerancji, ksenofobii, dyskryminacji i rasizmu.
Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy. Nagrody czekają.

Regulamin konkursu plastycznego „Holokaust – Pamiętamy”.

I. Cele konkursu

1. Upowszechnienie wiedzy na temat tragedii Holokaustu.
2. Upamiętnienie ofiar masowej zagłady.
3. Kształtowanie wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka.
4. Krzewienie wartości humanistycznych związanych ze zwalczaniem nietolerancji, dyskryminacji i rasizmu.
5. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.

II. Organizator

Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki
ul. Słoneczna 6
36-200 Brzozów

III. Patronat honorowy

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Brzozowski

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Brzozowskiego,
dla uczniów klas gimnazjalnych z Powiatu Brzozowskiego.
2. Praca (plakat) ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora i nawiązywać do tytułu konkursu.
3. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. collage, pastele, farby plakatowe, grafika) na papierze typu brystol w formacie A2 (42 x 59,4 cm) lub A1 (59,4 x 84,1 cm).
4. Prace należy składać do 20 grudnia 2017 roku osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w godz. 8-15 lub za pośrednictwem poczty/ przesyłki kurierskiej adresowanej: Zespół Szkół Budowlanych , ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów.
5. Praca powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
Imię, nazwisko ucznia
Klasa
Nazwa szkoły, adres, telefon
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
8. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

V. Nagrody

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki.

VI. Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
2. Jury weźmie pod uwagę:
zgodność pracy z tematem konkursu,
oryginalność/kreatywność,
walory artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania).
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VII. Ogłoszenie wyników

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.zsbbrzozow.pl do 15 stycznia 2018 r.
2. O terminie uroczystego ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowanie telefonicznie.

ŹRÓDŁO: Starostwo Powiatowe Brzozów

29-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)