REKLAMA

Podsumowanie kadencji i wybór nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP (FOTO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE : W sobotnie popołudnie 23 października br. w sali Domu Strażaka w Zmiennicy odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Ustępujący Zarząd i Delegaci z poszczególnych jednostek OSP Gminy Brzozów zebrali się, aby podsumować minioną kadencję, udzielić zarządowi absolutorium, wybrać władze na kolejną kadencję oraz uchwalić program działania na lata 2021-2026.
DSC_8331p-2048x1316

W zjeździe oprócz ustępującego zarządu, delegatów i przedstawicieli do zarządu 9 jednostek OSP działających na terenie gminy Brzozów wziął udział prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Edward Rozenbajgier, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, komendant powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta oraz przedstawiciel komendanta KPP w Brzozowie podinspektor Wojciech Twaróg, sołtys wsi Zmiennica i przewodniczący Rady Rodziców SP w Zmiennicy Konrad Brodzicki.

2_3

Obrady otworzył prezes  dh Józef Rzepka, a następnie posiedzenie zjazdu poprowadził dh Stanisław Chrobak, a za stołem prezydialnym obok prezesa Józefa Rzepki i dh Stanisława Chrobaka zasiedli też: dh Stanisław Bober (ustępujący sekretarz zarządu), dh Marian Dydek (ustępujący komendant gminny związku), dh Jadwiga Kopczyk (ustępujący skarbnik zarządu), dh Edward Rozenbajgier, dh Agnieszka Wilk, Szymon Stapiński, Krzysztof Folta, Wojciech Twaróg.

3_4

Ważnym punktem był wybór i ukonstytuowanie komisji zjazdowych: mandatowej – przew. dh Krzysztof Kosztyła, uchwał i wniosków – przew. dh Jadwiga Kopczyk oraz wyborczej – przew. dh Jan Smoleń.

Obecni na zjeździe wysłuchali sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej w latach 2016-2020. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i dokonano wyboru władz na kolejną kadencję. W zjeździe wzięło udział 35 spośród 39 wybranych delegatów.

W skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego weszli druhny i druhowie: Mariusz Fic, Grzegorz Wójcik, Marian Dydek, Piotr Sobaś, Agnieszka Wilk, Jadwiga Kopczyk, Stanisław Chrobak, Marcin Adamski, Tomasz Buczkowicz, Adnrzej Dżoń, Marek Czuchra, Wojciech Fic, Bogusław Fiejdasz, Piotr Florczak, Piotr Gaździk, Rafał Graboń, Krzysztof Kosztyła, Piotr Mazur, Piotr Pawlikowski, Ryszard Stankiewicz, Marcin Szczepek, Krzysztof Szuba, Karol Warchoł, Mirosław Żmuda, Marzena Pudlik, Marcin Słota, którzy spośród siebie wybrali prezydium zarządu.

Po przerwie przewodniczący zjazdu dh Chrobak ogłosił składy nowo wybranych prezydiów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz przedstawił przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy.

W skład prezydium nowego Zarządu weszli druhna i druhowie: Mariusz Fic (prezes), Grzegorz Wójcik (wiceprezes), Marian Dydek (wiceprezes), Agnieszka Wilk (sekretarz), Jadwiga Kopczyk (skarbnik), Piotr Sobaś (komendant gminny związku), Stanisław Chrobak (członek prezydium).

W ostatnim punkcie zjazdu wce prezes dh Krzysztof Kosztyła podziękował za współpracę dh Józefowi Rzepce i dh Stanisławowi Bober oraz Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu oraz wręczył okolicznościowe grawertony.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Na koniec przewodniczący Zjazdu podziękował uczestnikom Zjazdu i członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad Zjazdu, a zaproszonym gościom za przybycie i przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

Dh Mariusz Fic podziękował wszystkim zebranym i zamknął obrady XII Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

źródło : Serwis informacyjny Gminy Brzozów


27-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: