REKLAMA

Podsumowali 2018 rok. Nakreślili cele na 2019

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. W sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyła się odprawa roczna brzozowskich policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Pawła Filipka. Głównym tematem odprawy było podsumowanie pracy brzozowskich policjantów w minionym roku.

W odprawie udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Przewodnicząca II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Brzozowie Sędzia Sylwia Szajna, Prokurator Rejonowy w Brzozowie Zbigniew Piskozub, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie bryg. Krzysztof Folta oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Mł. insp. Mariusz Urban Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie przywitał obecnych na odprawie gości oraz policjantów i pracowników. Następnie przedstawił prezentację, w której omówił strukturę organizacyjną brzozowskiej policji oraz podsumował pracę funkcjonariuszy i stan bezpieczeństwa w powiecie brzozowskim w 2018 roku. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił również priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji, jakie policja będzie realizować przez najbliższe lata. Podkreślił znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zwrócił uwagę na profilaktykę społeczną. Komendant podziękował przybyłym gościom za dotychczasową, wysoko ocenianą współpracę i współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszego powiatu oraz za wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym również finansowe. Swoje słowa podziękowania skierował również do policjantek, policjantów i pracowników dziękując za służbę i pracę w 2018 r.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią brzozowscy funkcjonariusze. Pogratulowali osiągniętych wyników oraz podziękowali za dotychczasową współpracę, deklarując chęć budowania wielopłaszczyznowej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie. Podziękowali za zaangażowanie i wysoką skuteczność w działaniach, życząc dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

W końcowej części odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, który podsumował efekty pracy osiągnięte w 2018 roku przez Komendę Powiatową Policji w Brzozowie. Komendant pozytywnie ocenił działalność brzozowskich policjantów i wyraził przekonanie, że dobre wyniki, osiągnięte w minionym roku, staną się jeszcze większą motywacją do bardziej wytężonej pracy funkcjonariuszy w roku bieżącym.

303-178592 303-178590 303-178591 303-178593 303-178594 303-178595

KPP Brzozów

24-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)