REKLAMA

Ofiarami ataku mogą być dzieci, rowerzyści, osoby starsze!

Apel Policji! Pamiętajmy o obowiązku wobec czworonogów! Obowiązek opieki nad psem oraz sprawowania właściwego nadzoru ciąży na jego właścicielu.

  • Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
  • Nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
  • Właściciel powinien zapewnić zwierzęciu takie warunki, aby nie wydostawało się bez nadzoru poza teren posesji.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza terenem posesji mogą zostać ukarani mandatem, zgodnie z art. 77 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń, który brzmi:

§1, Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§2, Kto dopuszcza się czynu określonego w §1 – przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych.

Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. Obowiązek szczepienia psów wynika z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zdarzają się przypadki, że właściciele czworonogów nie trzymają psa na smyczy, w kojcu, czy na terenie zamkniętej posesji, pozwalając zwierzęciu biegać samowolnie, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

UWAGA!

Ofiarami ataku ze strony psa mogą być dzieci, rowerzyści, osoby starsze, dlatego wszyscy powinniśmy dbać o to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Wałęsające się po drodze lub wybiegające na nią nagle zwierzęta mogą być także przyczyną kolizji i wypadków.

Zdjęcie poglądowe

UG Sanok

31-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: