REKLAMA

Nowoczesne technologie w brzozowskich szkołach (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Gmina Brzozów we współpracy z gminą Zarszyn, która jest liderem projektu oraz innymi gminami Podkarpacia realizuje projekt pn. Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu dla szkół podstawowych i Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów.

Szkoły objęte programem w naszej gminie to: SP w Grabownicy Starzeńskiej, SP w Zmiennicy i SP Nr 1 w Humniskach oraz Gimnazjum w Turzym Polu. W ramach projektu zaplanowano dostawę sprzętu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu. SP w Zmiennicy otrzymała 10 laptopów z oprogramowaniem, 2 tablice interaktywne oraz 3 punkty dostępu do łącza szybkiego Internetu. SP w Grabownicy Starzeńskiej uzyskała 13 laptopów z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne oraz 5 punktów dostępu do łącza szybkiego Internetu. SP Nr 1 w Humniskach 13 laptopów z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne oraz 3 punkty dostępu do łącza szybkiego Internetu. W ramach projektu pn. Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów do Gimnazjum w Turzym Polu trafiło 9 laptopów z oprogramowaniem i dostęp do łącza szybkiego Internetu. Termin realizacji przewidziano na półtora roku, od 01.01.2017 r. do 30.06.2018. Dn. 12 grudnia br. nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót instalacyjnych i dostaw do szkół na terenie gminy Brzozów.

Realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt obejmuje oprócz działań związanych z poprawą infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych działania miękkie związane ze szkoleniem kadry pedagogicznej i uczniów. Działanie to jest ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i językowych oraz postaw i umiejętności uczniów (kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa).

W ramach działań projektowych odbywa się szkolenie nauczycieli w zakresie warsztatów skutecznego nauczania, motywowania uczniów, przedsiębiorczości, wykorzystania MS Office i TIK w pracy pedagogicznej. Oferta dla uczniów obejmuje dostosowanie metod nauczania do ich potrzeb m.in. poprzez zajęcia przyjaznej matematyki, językowego studium przypadku, nauki metodą eksperymentu (przyroda), technicznego zastosowania Informatyki, a także szybkiego i skutecznego uczenia się.

Dzięki pozyskaniu środków finansowych z projektu uczniowie w naszych szkołach uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Równolegle z instalacją i dostawą sprzętu, rozpoczęły się działania szkoleniowe dla nauczycieli. Dzięki infrastrukturze i licznym szkoleniom wzrosną kompetencje cyfrowe uczniów przy szczególnym uwzględnieniu ich bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakupiony sprzęt pozwoli na wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

fot. dk
et

UM Brzozów

13-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)
nowoczesne-technologie-w-brzozowskich-szkolach-zdjecia-00e5js