REKLAMA

Niepełnosprawność przeszkodą w edukacji? Na pewno nie w PWSZ Sanok!

SANOK / PODKARPACIE. Od kilku lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku studenci niepełnosprawni mają zapewnioną pomoc i udogodnienia, mające ułatwić im zdobywanie wiedzy. Strategia uczelni w tym zakresie ma na celu wyrównywanie różnic między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi studentami we wszystkich przejawach życia studenckiego. Także tworzenie szans na takie funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku, by umożliwić ich pełną integrację.

Student niepełnosprawny w PWSZ Sanok może liczyć na:

– indywidualne podejście do każdego problemu i pomoc w ich rozwiązaniu;
– dodatkowe kursy języków obcych i informatycznych;
– szkolenie zawodowe „Mój start na rynku pracy”;
– pomoc w kontaktach z pracownikami naukowymi Uczelni;
– pomoc psychologa – konsultacje indywidualne;
– zaliczenia i egzaminy w formie alternatywnej;
– wypożyczenie laptopów i drukarek;
– stanowisko internetowe w Bibliotece PWSZ z możliwością kopiowania materiałów dydaktycznych;
– pomoc asystenta transportowego;
– pomoc asystenta do sporządzania notatek dydaktycznych;
– pomoc finansową w zakupie materiałów umożliwiających naukę;
– pomoc materialną – stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z Internetu z pomocą mechanizmu powiększającego czcionkę, a te z nadwrażliwością na kolory – z wersji tekstowej serwisu PWSZ lub przeglądać te strony po przełączeniu wersji graficznej na opcję wysokiego kontrastu. Dla studentów z zaburzeniami wzroku i słuchu zainstalowany został program komputerowy Lunar Plus z innowacyjną funkcją powiększania i udźwiękowienia, które umożliwiają osobom słabowidzącym i niedosłyszącym korzystanie z komputera z większą wygodą i wydajnością. Studentom niepełnosprawnym ruchowo pomagać w poruszaniu się na terenie uczelni, a także dowozić na zajęcia dydaktyczne może asystent transportowy.

Niepełnosprawnym studentom uczelni zapewnia się odpowiednie warunki odbywania i zaliczania zajęć, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo specjalnie dla tej grupy studentów organizowane są szkolenia z przedstawicielami PCPR, ZUS, MOPS, obozy szkoleniowo-integracyjne; imprezy o charakterze integracyjnym np.: ogniska, spotkanie wigilijne, karaoke.

Masz pytania? Skontaktuj się z Pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. studentów niepełnosprawnych: tel. (013) 46 55 978,  osobysprawne2@pwsz-sanok.edu.pl.

25-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: