REKLAMA

Nauczyciele wznawiają protest. Będzie strajk włoski

PODKARPACIE. 15 października nauczyciele mają wznowić swój protest. Tym razem będzie on prowadzony w formie strajku włoskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego podaje, że w ankiecie przygotowanej dla nauczycieli, respondenci opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.

ZNP we wrześniu przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Ankietę w formie papierowej, która była anonimowa, wypełniło blisko 230 tys. osób.

Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, ale również protestu i udziału w nim w preferowanej formie. Ocena, jaka wynika z ankiety to trójka. Tak sądzi 47 proc. respondentów (prawie 108 tys. osób)

Na pytanie: „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)”, wyniki szczegółowe prezentowały się następująco:

1 – 19,8 proc. (44 972)

2 – 26,3 proc (59 737)

3 – 47,4 proc. (47107 959)

4 – 5,7 proc. (12 937)

5 – 0,8 proc. (1 962)

Z kolei na pytanie: „Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:

– podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli,

– zmniejszeniem biurokracji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapytał również o możliwość kontynuacji protestu oraz ewentualną formę akcji protestacyjnej.

– Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”. Zapytaliśmy także o udział w preferowanej formie protestu. Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski – czytamy na stronie ZNP.

Odpowiedzi na to ostatnie pytanie kształtowały się następująco:

– za wznowieniem strajku ogólnopolskiego opowiedziało się 18,6% respondentów,

– za udziałem w manifestacjach – 22,3%,

– za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%

– za inną formą protestu – 3,8%.

W oparciu o wyżej podane wyniki ankiety, 1 października Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października br.

 

źródło: ZNP

 

03-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: