REKLAMA

Nabór uzupełniający do projektu. Odnawialne źródła energii

PODKARPACIE. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

environmental-protection-gdc3b94769_1280

Burmistrz Gminy Brzozów informuje, że mieszkańcy którzy są zainteresowani udziałem w projekcie (montażem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę) mogą składać Deklarację  udziału w projekcie na podstawie, której sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.

– Informujemy jednocześnie, że złożenie Deklaracji oraz podpisanie umowy nie jest równoznaczne z realizacją instalacji w ramach projektu. Osoby, które w wyznaczonym terminie złożą deklarację zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej – przekazuje Gmina Brzozów.

Z uwagi na naglące terminy realizacji projektu oraz uwarunkowania formalno-prawne o udziale w projekcie decydować będzie kolejność złożonych deklaracji (data i godzina zgłoszenia) oraz kryteria wymagane przez projekt tj. w sytuacji kiedy wystąpi niewystarczająca ilość gospodarstw domowych objętych ubóstwem energetycznym te będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie (decydująca jest kolejności złożonych deklaracji).

Termin naboru I uczestników na listę rezerwową:

  • 03.2022 r. od godz. 10.00 do godziny 15.00
  • 03.2022r. od godziny 8.00 do godziny 13.30
  • 14 .03.2022 od godziny 9.00 do godziny 15.00

Po zamknięciu naboru I w przypadku niewystarczającej liczby uczestników uruchamiany zostanie nabór na kolejną rundę naboru uczestników na listę rezerwową, który rozpocznie się 17.03.2022 o  godz. 10:00 i zakończy się 22.03.2022 o godz. 15:00.

Osoby, które złożą deklarację w terminie naboru I będą w pierwszej kolejności przenoszone na listę podstawową.

W przypadku zakwalifikowania na listę podstawową Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej obiektu przeprowadzonej pod kątem możliwości zamontowania wybranej instalacji OZE. O terminie i kosztach inwentaryzacji Mieszkańcy zostaną powiadomieni odrębnie.

Z osobami, które złożą deklarację w wymaganym terminie i zostaną zakwalifikowane do projektu podpisane zostaną stosowne umowy.

Podpisywanie umów odbędzie się w okresie od 25.03.2022r. do 30.03.2022r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Podpisanie umowy w tym terminie gwarantuje uczestnikom projektów parasolowych, u których montowane będą instalacje fotowoltaiczne utrzymanie zasad rozliczeń z zakładem energetycznym na „starych zasadach” tj. na zasadach sprzed nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Deklarację doboru technicznego należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie w pokoju nr 21 (wejście od ul. 3-go Maja, budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Zgodnie z interpretacją Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego informujemy, że osoby których obiekty znajdują się w strefie ochrony konserwatora zabytków nie mogą brać udziału w projekcie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Ponadto informujemy, że zamontowana w ramach projektu instalacja ma służyć na potrzeby gospodarstwa domowego a w sytuacji kiedy gospodarstwa domowe posiada instalacja fotowoltaiczna, łączna moc instalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną – informuje Gmina Brzozów.

W programie mogą uczestniczyć gospodarstwa domowe, które posiadają sprzedawcę energii na tożsamego z operatorem sieci.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzozowie: pokój 21, telefon 13 306 10 66.

 Poniżej dokumenty do pobrania:

– Deklaracja udziału w projekcie

– Regulamin naboru

– Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego.

–  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

– Oświadczenie o usunięciu pokrycia dachowego zawierającego azbest.

– Upoważnienie do reprezentowania w sprawach związanych z realizacją projektu.

Deklaracja-doboru-OZE_REZERWA

Oświadczenie-o-pokryciu-dachowym

Oświadczenie-o-zaiedleniu-nowobudowanego-budynku

Pomoc-de-minimis

Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-2

Upoważnienie-OZE-wspolwasciciele-wspolwlasciciel


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Atak nożownika na Podkarpaciu! Podejrzany to 14-latek! Zginął młody mężczyzna!

Zdjęcie poglądowe

Wojsko Polskie apeluje: ”Cisza sprzyja powodzeniu operacji”

Prezydent Andrzej Duda na Podkarpaciu (FOTO)

Kolejne pociągi z uchodźcami jadą w głąb kraju (VIDEO, FOTO)

 


Informacje o aktualnej sytuacji na drogach Sanoka, powiatu sanockiego i całego regionu w grupie POMOC112

DOŁĄCZ DO GRUPY – KLIKNIJ

źródło: Gmina Brzozów

08-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: