REKLAMA

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzemiennej: Otwarcie już w kwietniu!

POWIAT BRZOZOWSKI. Wójt Gminy Dydnia informuje, że od dn. 1 kwietnia 2022 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej.

centrum

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,

– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,

– włączenie do życia w społeczności lokalnej,

– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych

Do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej planowane jest przyjęcie 20 osób,

– 13 osób na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu).

– 7 osób na pobyt dzienny. Pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, zapewniony będzie dojazd do placówki.

Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sale do zajęć z opiekunami, jadalni, kuchni, sali rehabilitacyjnej. W czasie pobytu uczestnicy będą mieli zapewniony jeden ciepły posiłek.

Osoby przebywające całodobowo będą pozostawać pod opieką opiekunów i asystenta osoby niepełnosprawnej, będą miały zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do kuchni, pralni, sprzętu rehabilitacyjnego.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych; specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej  zapraszam do składania wniosków wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaganymi załącznikami. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej pełnomocnik lub opiekun prawny należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub postanowienie sądu– poinformowano na stronie internetowej Gminy Dydnia.

Wniosek wraz z załącznikami są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni  w godzinach od 715  do 1515, można też pobrać ze strony internetowej Ośrodka   www.gops-dydnia.pl lub Urzędu Gminy w Dydni www.gminadydnia.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. (13) 43 08 127

Wniosek-o-przyjecie-do-COM

Zaswiadczenie-lekarskie

źródło: serwis informacyjny Gminy Dydnia


ZOBACZ RÓWNIEŻ: GRZEGORZ HERCUŃ: Okoniem do SYSTEMU! Edukacja domowa. MEDYCY SZUKAJĄ NOWEJ PRACY tvPolska

11-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)