REKLAMA

Można już składać wnioski o dodatek węglowy

GMINA DYDNIA. Mieszkańcy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel lub paliwa węglopochodne, mogą ubiegać się o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.

729x308_800

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Na terenie Gminy Domaradz obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pokój nr 17).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowyprzysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

Pod warunkiem, że są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3000 zł- przyznawana jednorazowo.

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od wysokości dochodów, jednak warunkiem jego otrzymania jest dokonane zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wniosek o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni do dnia 30 listopada 2022 r. Środki zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Świadczenie to jest zwolnione od podatku. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku poniżej, będzie również dostępny w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni – czytamy na gminnej stranie internetowej.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej w godzinach pracy Ośrodka. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym,  brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Ustawodawca nie przewidział żadnego kryterium dochodowego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – czytamy na gminnej stronie internetowej.

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie.pdf

źródło: Gmina Dydnia; Gmina Jasienica Rosielna

19-08-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: