REKLAMA

LXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

We wtorek 14 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyła się LXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Oprócz radnych w obradach uczestniczyli: Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Zastępca Burmistrza Mariusz Bieńczak, Sekretarz Gminy Brzozów Waldemar Och, Pani Skarbnik Anna Konieczna, a także naczelnicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

obrazek

Radni Rady Miejskiej podjęli uchwały w sprawach: przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność gminną; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów; przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2023 r.” oraz gminnego programu osłonowego ,,Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2023”.

Radni wyrazili ponadto zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Brzozów i Gminy Dydnia przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Brzozów; zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok oraz udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

Wprowadzono również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2023 – 2049 oraz budżecie Gminy Brzozów w roku bieżącym. Przyjęto tez plany pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na rok 2023 oraz rozpatrzono skargę na działalność kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

Rada Miejska podjęła ponadto uchwały w sprawach: petycji zatytułowanej ,,Oczyszczalnia Brzozów Borkówka’’ oraz. uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej. Ponadto z inicjatywy radnego Krzysztofa Bednarczyka, jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Po wolnych wnioskach oraz wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska, zadecydowała o zakończeniu sesji.

źródło:UM Brzozów


15-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: