REKLAMA

Lokalizacja pomnika Józefa Piłsudskiego będzie kością niezgody w Brzozowie?

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Starosta brzozowski Zygmunt Błaż z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wystąpił z inicjatywą budowy w Brzozowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Radni miejscy zaakceptowali tę inicjatywę, ale zadecydowali o lokalizacji pomnika w miejscu innym niż wnioskował inicjator akcji.
Dorota Mękarska

O akcji starosta brzozowski poinformował już wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład powiatu. Wystosowano również do nich zaproszenie do wejścia w skład Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Brzozowie. Kilku wójtów już propozycję starosty przyjęło.

Zgodnie z planami inicjatora pomnik miałby stanąć przed siedzibą władz gminy i powiatu przy ulicy Armii Krajowej, gdyż ta lokalizacja ma znaczenie symboliczne. To właśnie sprzed siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnego Brzozowskiego Domu Kultury, wyruszali mieszkańcy powiatu brzozowskiego do walki o wolną Polskę.

Władze miasta Brzozowa akcję poparły, ale zaproponowały inne lokalizacje. Miejsce wskazane przez starostę odrzucono. Dlatego też na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie radni podejmowali decyzję w tej sprawie.

Wiceburmistrz Stanisław Pilszak poinformował, że radni wstępnie zapoznali się z tym tematem na posiedzeniu wspólnym komisji, ale na sesji otrzymali mapki z trzema proponowanymi lokalizacjami. Pierwsza odnosi się do skweru przy ul. Armii Krajowej, druga do terenu naprzeciwko kościoła przy ul. Mickiewicza, obok bloku „Koronek”, a trzecia do zbiegu ulic Staszica i Mickiewicza (za kioskiem z pieczywem).

28

Radny Stanisław Bednarz, który jako pierwszy zabrał głos w tej sprawie, uznał, że najlepsza byłaby druga lokalizacja. Z kolei Dorota Kamińska zainteresowała się, czy lokalizacje zaproponowane przez miasto zostały uzgodnione z wnioskodawcą, zwracając uwagę, że jego zamierzeniem było godne upamiętnienie Marszałka, a lokalizacja przy urzędzie jest prestiżowa. Złożyła wniosek, by radni wzięli jednak pod uwagę pierwotną propozycję starosty.

Wiceburmistrz Pilszak poinformował radnych, że decyzja o lokalizacji leży w gestii Rady Miejskiej, ale władze miasta Brzozowa są otwarte na różne rozwiązania. Zaznaczył też, że na tym etapie decyzja rady nie ma mocy uchwały, jest tylko przyjęciem stanowiska w tej sprawie.

Ostatecznie radni głosowali nad wnioskiem radnego Bednarza, optującego za drugą lokalizacją i wnioskiem radnej Kamińskiej. W głosowaniu pierwszy wniosek zyskał 15 głosów, natomiast drugi tylko 5.
Taka też propozycja lokalizacja wpłynęła wczoraj do Starostwa Powiatowego w Brzozowie od burmistrz Józefa Rzepki. Okazuje się jednak, że ta lokalizacja nie satysfakcjonuje starosty brzozowskiego.

Uważam, że najlepszym miejscem jest to, które wskazałem – podkreśla Zygmunt Błaż. – Tu nie chodzi tylko o pomnik Józefa Piłsudskiego, ale o oddanie hołdu tym młodym ludziom, którzy sprzed budynku „Sokoła” wyruszyli do walki. Nie przemawia do mnie argument, że w tym miejscu mogą powstać trzy miejsca parkingowe, dlatego będę się upierał przy mojej lokalizacji. Tym bardziej, że pan burmistrz wyraźnie napisał w piśmie do nas, że wyraża zgodę i że ta inicjatywa jest cenna. Zapraszam więc burmistrza Józefa Rzepkę do Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Brzozowie, bo jeszcze się nie zadeklarował. Nie chcę od miasta żadnych pieniędzy na budowę monumentu, liczę tylko na wydanie tej decyzji.

03-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: