REKLAMA

Konkurs projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzozów w 2022 roku

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.) oraz Uchwałą uchwały Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Brzozów został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego Gminy Brzozów z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku.

soccer-g738d49caa_1280

Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 lutego   2022 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty na biurze obsługi /parter/ Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 24 lutego br., do godz. 15:30. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów z zakresu rozwoju sportu  w Gminie Brzozów w 2022 roku”. Oferta powinna zawierać pieczęć wnioskodawcy i być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie dotacji stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021 r., w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Brzozów powinny uwzględniać  liczbę drużyn sportowych zgłoszonych do rozgrywek ligowych na przestrzeni 2022 roku z wyszczególnieniem prowadzonych sekcji sportowych,  kategorii wiekowych i rozgrywkowych.

Ponadto informacje w jakim zakresie odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy Brzozów oraz poziom sportowy reprezentowany przez  drużynę/drużyny lub zawodnika tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub w rankingu.

Z uwagi na kwestię wprowadzenia nowych unormowań prawnych w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu uchwałą  Nr XL/369/2021 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 lipca 2021 r. w zakresie m.in.: wzoru wniosku o przyznanie dotacji, celów i nazwy realizowanego zadania, zakresu kosztów kwalifikowanych, kryteriów oceny ofert oraz wymagań konkursowych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ogłoszeniem konkursu tj. Zarządzeniem  Nr: 30/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 8 lutego 2022 r.
zarządzenie-Nr-30-z-2022-r.-ogłoszenie-konkursu

Uwaga! Dotacja może być przyznana w wysokości 99 % całości planowanych kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca musi wykazać w składanym wniosku udział innych środków finansowych tj. środków finansowych własnych  lub  z innych źródeł publicznych (kwota dofinansowania w budżetu gminy Brzozów w ramach konkursu nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów poniesionych na realizację zadania).

Informacje na temat konkursu zawarte są ponadto w BIP oraz udzielane są w Wydziale Spraw Społecznych UM Brzozów pok. Nr. 10, tel: 13-43-410-89.

źródło: Gmina Brzozów

09-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: