REKLAMA

KOMENDANT POLICJI W BRZOZOWIE: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów w działalności wielu instytucji, służb i organizacji

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Zapraszamy do zapoznania się z listem Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, podinspektora Marka Twardzickiego dotyczącym cyberprzestępczości. List skierowany jest do burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki.

Podinspektor Marek Twardzicki / foto: KPP Brzozow

Podinspektor Marek Twardzicki / foto: KPP Brzozów

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów w działalności wielu instytucji, służb i organizacji. Obszarem, który szczególnie w ostatnim okresie skupia uwagę i działania podmiotów działających na rzecz małoletnich jest cyberprzestrzeń, rozumiana jako miejsce kontaktów społecznych realizowanych  z użyciem nowoczesnych środków komunikowania. Sieć teleinformatyczna niesie wiele nowych możliwości, a zarazem zagrożeń. Ochrona i edukacja młodych internautów stanowi zadanie również dla Policji jako formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.

Mając powyższe na uwadze w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie wdrożono program profilaktyczny „Cyberbezpieczni”, który kontynuowany będzie do 31 grudnia        2019 roku. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej.

Do udziału w realizacji programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni” zapraszam urzędy z terenu powiatu brzozowskiego, placówki oświatowe, instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, media – współpraca polegać będzie przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz na wzajemnej wymianie informacji.

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu, natomiast celami pośrednimi:
–  wzrost świadomości prawno – wiktymologicznej adresatów programu,
– uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,
– przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość),
–  upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
–  propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie,
– zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o prowadzonym przez brzozowską Policję programie profilaktycznym „Cyberbezpieczni” do podległych placówek oświatowych oraz rozpropagowanie, w miarę możliwości, na stronie internetowej urzędu.

Jednocześnie proszę o przesłanie zwrotnej informacji na temat przystąpienia w ramach partnerstwa do realizacji ww. programu profilaktycznego.

Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie
Podinspektor Marek Twardzicki

List pdf. – pobierz

07-08-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: