Szkolenia okresowe

Opis:


 

Kierowcy zawodowi zobowiązani są realizować szkolenia okresowe do 60 roku życia co pięć lat. Po ukończeniu 60 roku życia co 2,5 lata. Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie nabytej wiedzy i jest przygotowane dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładzie się na zakres czasu pracy kierowców, bezpieczne poruszanie się po drogach oraz przygotowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawiać.

Szkolenie obejmuje

– 35 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learning.

Terminy

– czas trwania minimum 5 dni.
– szkolenie odbywa się w czasie dogodnym dla osoby szkolonej - elastyczne terminy.

Wymagane dokumenty

– orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
– orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
ww. badania muszą zostać wydane na podstwie ustawy o transporcie drogowym.

Zobacz również:


Lokalizacja:


KATALOG FIRM | Kategorie: