Kurs prawa jazdy kat. B+E

Opis:


Kurs obejmuje

 • 15 godzin zegarowych (po 60 min.) zespołem pojazdów: Renault Trafic + nowa przyczepa Temared, takim samym jak w WORD Krosno,
 • praktyczny egzaminy wewnętrzny,
 • możliwość płatności w ratach w trakcie trwania kursu.

Wymagany wiek

 • 18 lat.

Wymogi formalne

 • posiadania prawa jazdy kat. B.
 Uprawnienia do kierowania
 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wymagane dokumenty

 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia
  – ważnego dokumentu tożsamości,
  – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

Galeria:


Zobacz również:


Lokalizacja:


KATALOG FIRM | Kategorie: