Kurs prawa jazdy kat. A1

Opis:


Kurs obejmuje

 • 30 godzin lekcyjnych (po 45 min.) wykładów, w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Wykłady prowadzone są w tradycyjnej, stacjonarnej formie w sali wykładowej z wykładowcą,
  – brak konieczności uczestniczenia w szkoleniu teoretycznym pod warunkiem zdania egzaminu teoretycznego w WORD. W przypadku wyboru eksternistycznej formy nauki kursant otrzymuje dostęp dla indywidualnego odbiorcy do zagadnień teoretycznych w formie lekcji, slajdów, filmów i testów egzaminacyjnych oraz możliwość konsultacji z wykładowcą/instruktorem,
 • 20 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd motocyklem Honda CB 125F, takim samym jak w WORD Krosno,
 • dostęp do państwowej bazy pytań egzaminacyjnych identycznej jak na egzaminie państwowym w WORD, do e-podręcznika i do testów podzielonych na tematy, a także do próbnych egzaminów teoretycznych
 • egzaminy wewnętrzne - teoretyczny i praktyczny,
 • możliwość płatności w ratach w trakcie trwania kursu.

Wymagany wiek

 • 16 lat,
 • kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Uprawnienia do kierowania

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagane dokumenty

 • osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na przystąpienie do kursu,
 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia
  – ważnego dokumentu tożsamości,
  – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

Galeria:


Zobacz również:


Lokalizacja:


KATALOG FIRM | Kategorie: