ALYAarch pracownia architektoniczna • konsultacje • PROJEKTY • nadzory

Opis:


Nazywam się Alicja Poniatowska i jestem architektem z uprawnieniami budowlanymi.

Prowadzę autorską pracownię architektoniczną ALYAarch i w swojej praktyce skupiam się na projektowaniu efektywnych i współczesnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i proekologicznemu podejściu na każdym etapie realizacji inwestycji. Stylistyczny kierunek mojej firmy odzwierciedla minimalizm w formie i silne powiązanie z otaczającym kontekstem przez wypracowanie najkorzystniejszej do życia i percepcji architektury dla człowieka i przestrzeni. Współpraca z klientem i analiza jego potrzeb są dla mnie kluczowym elementem, a wszelka jego inicjatywa i niebanalne pomysły na wagę złota. Spełnienie twoich oczekiwań to gwarancja dobrych relacji na długie lata.

W ALYAarch oferuję Ci usługi w zakresie:

 • opracowania analiz przedprojektowych w celu sprawdzenia potencjału działki przed lub już po jej zakupie:
  są to analizy możliwości inwestycyjnych w zakresie chłonności terenu i obszaru oddziaływania planowanego zamierzenia budowlanego pod kątem wytycznych inwestorskich oraz uwarunkowań prawnych;
 • opracowania projektów budowlanych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę:
  budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, turystyki i rekreacji, budynków użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych oraz innych, a także dla obszarów w mniejszym lub większym ujęciu urbanistycznym w odniesieniu szczególnie do tematyki miejskiej;
  Projekty sporządzam zarówno dla nowej zabudowy jak i przebudowy już istniejącej;
 • opracowania projektów wykonawczych (warsztatowych) będących uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego;
 • opracowania projektowe uzupełniające, jak zagospodarowanie terenu w różnych skalach urbanistyki, a także inwentaryzacje, projekty aranżacji wnętrz, dostosowanie projektów mieszkań do potrzeb nabywców, schematy podziału lokali, prezentacje multimedialne inwestycji na potrzeby inwestycyjne oraz inne w zależności od potrzeb klienta;
 • pełnienia nadzoru autorskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także kierownika budowy;
 • profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od pozyskania niezbędnych formalności administracyjnych przez projekt i obsługę formalno-prawną po realizację i oddanie obiektu do użytkowania.

W przypadku pełnienia funkcji kierownika budowy do realizacji twojej inwestycji, przez współpracujący ze mną zespół wg dokumentacji projektowej przygotowanej przez ALYAarch, otrzymasz pewność sprawnej realizacji budowy.

ALYAarch jest otwarta na współpracę z klientem na terenie lokalnym jak również całego kraju i zagranicy, poprzez dogodną platformę kontaktu zdalnego (WhatsApp, Skype, Zoom, i inne), a także z innymi biurami projektowymi na etapie tworzenia dokumentacji projektowej oraz współpracy partnerskiej.

Zapraszam do kontaktu i kreowania wspólnej przestrzeni do życia!

numer telefonu:   (+48) 696 648 144   |   e-mail:   info@alyaarch.com

ALYAarch pracownia architektoniczna Alicja Poniatowska   |   NIP:   687 181 45 07   |   •   Sanok, Polska

Lokalizacja:


KATALOG FIRM | Kategorie: