REKLAMA

Gospodarka odpadami kluczową kwestią podczas nadzwyczajnej sesji (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Gospodarka odpadami komunalnymi była tematem czterech uchwał analizowanych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pochylili się między innymi nad ustaleniem nowej stawki za odbiór śmieci od mieszkańców gminy oraz ich zagospodarowanie.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad  oraz  przedstawienie porządku  obrad  przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą  Rady Miejskiej w Brzozowie zapoczątkowało obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia br., w której uczestniczyli Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa, Katarzyna Majdosz– Skarbnik Gminy, Maria Leń – Sekretarz Gminy, radca prawny Krzysztof Nieckarz oraz Anna Czech przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Podczas sesji radni podjęli cztery przyjęte zwykłą większością głosów projekty uchwał przedstawione przez Annę Czech inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Pierwsza z nich  dotyczyła  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów uchylającego akt prawny przyjęty dnia 30 czerwca 2016 r., z późniejszymi zmianami.  Uchwała zmienia  zapisy w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które będą odbierane od mieszkańców gminy Brzozów raz w roku przed sezonem letnim. Wprowadza ponadto ograniczenia  ilościowe  na odbiór odpadów zielonych, popiołu i opon przez PSZOK w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po przekroczeniu których odpady będą odbierane za odpłatnością.

Kolejną uchwałą ujętą w pkt. 3 b porządku obrad była uchwała  podjęta przy dziewiętnastu głosach za, jednym wstrzymującym oraz jednym przeciw  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Niniejsza uchwała w szczególności zmienia zapisy dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej  w Brzozowie Nr XXIII/235/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., w zakresie korygowanym w/w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzozów.

Radni podjęli następnie, przy osiemnastu głosach za, dwóch przeciw oraz jednym wstrzymującym, uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi wykraczające poza zakres usług w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co  pozwoli zoptymalizować pod względem ekonomicznym funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Brzozów.

W ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę  w zakresie odbierania odpadów komunalnych uwzględniono usługi odbioru w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 100 zł (brutto)/m3, odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 zł (brutto)/m3, zużytych opon z samochodów osobowych – 8 zł (brutto)/szt.,  popiołu  – 0,70 zł (brutto)/kg  oraz odpadów zielonych – 0,50 zł (brutto)/kg.

Najwięcej czasu i uwagi oraz wnikliwej analizy radni poświęcili jednak podjętej przy czternastu głosach za, pięciu przeciw oraz dwóch wstrzymujących uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, która z dniem 1 października br., wynosić będzie 16,00 zł  miesięcznie od mieszkańca  w przypadku selektywnej oraz 32,00 zł od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Potrzeba uchwalenia w/w uchwały w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Brzozów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami wynika z przeprowadzonej analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w gminie.

Zdj.-1-9

źródło: serwis internetowy Gminy Brzozów / RavF

22-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)