REKLAMA

GMINA DYDNIA. Zawiadomienie o sesji 22.11.2021r.

GMINA DYDNIA. W poniedziałek, 22 listopada br. o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

dydnia_1

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  22 listopada 2021r. tj. poniedziałek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

    1.Otwarcie.
    2.Stwierdzenie quorum.
    3.Przedstawienie porządku obrad.
    4.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną przez przewodniczącą GKW w Dydni.
    5.Złożenie ślubowania przez radną.
    6.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.11.2021r.
    7.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
    8.Wystąpienie Posła na Sejm RP oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
    9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
    11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej „Kulówka” w Dydni”.
    12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzemienna”.
    13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
    14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
    15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie.
    16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni.
    17.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
    18.Wolne wnioski i zapytania.
    19.Zamknięcie obrad.

Serwis informacyjny Gminy Dydnia


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KRZYSZTOF BOSAK: “Tarcza Antyinflacyjna” Konfederacji

tvPolska19-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)