REKLAMA

#Człowiek jest ważny: Podsumowanie działań społecznych. (FOTO)

GMINA BRZOZÓW. Wraz z najlepszymi życzeniami noworocznymi nadszedł czas na podsumowanie działań również w sferze społecznej Gminy Brzozów. Po dwóch latach Wydział Spraw Społecznych zakończył realizację  niezwykle ważnych programów pomocowych – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2020 i 2021  oraz Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 –  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

człowiek-jest-ważny-scaled

W dalszym ciągu realizujemy  programy:  taksówka społeczna  („Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowana ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) , opieka sąsiedzka („Bezpiecznie we własnym domu-usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych) oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym – informuje Gmina Brzozów

Pomimo, że był to dla nas  czas wytężonej pracy,   to jej wartość przyniosła nam wiele satysfakcji, radości i motywacji do dalszych działań. Dziękujemy Państwu za wszystkie słowa  wdzięczności.  Przyjmując  je, mamy pewność że nasza praca jest  ważna i potrzebna. Dziękujemy również wszystkim instytucjom dzięki którym te projekty mogliśmy dla Państwa prowadzić a należą do nich: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – można przeczytać na stronie internetowej Gminy Brzozów

W tym okresie wsparciem zostało objętych łącznie ponad 500 rodzin.

źródło: Serwis informacyjny Gminy Brzozów


ZOBACZ RÓWNIEŻ: V posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii – inż. Piotr Okorski tvPolska

31-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: