REKLAMA

GMINA BRZOZÓW: Konsultacje ws. zdalnego nauczania

W dniu 25.03.2020r. Burmistrz Brzozowa, Pan Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy Waldemarem Ochem i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Alicją Tomoń przeprowadzili konsultacje z Dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzozów, celem omówienia sposobów realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN, i zaleceń w sprawie organizacji i realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz udzielenia wsparcia w przypadku trudności związanych z tym procesem.

Dyrektorzy poinformowali burmistrza, jakimi sposobami realizowany będzie w okresie zawieszenia działalności stacjonarnej szkół proces dydaktyczny, jak zostali o tym poinformowani rodzice, jak nauczyciele będą realizować podstawę programową na odległość, jakimi technikami i komunikatorami będą się posługiwać w kontaktach z dziećmi, jakie problemy organizacyjno-techniczne występują w tym zakresie. Określili również formy i sposoby kontaktu i konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Ustalono, że większości przypadków realizacja programu nauczania odbywać będzie się z wykorzystaniem dzienników elektronicznych oraz innych dostępnych platform edukacyjnych.

Burmistrz zwrócił uwagę na konieczność dostosowania czasowego zajęć na odległość do możliwości uczniów, równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, na potrzebę zróżnicowania zajęć w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów. Organizując kształcenie na odległość dyrektorzy i nauczyciele winni mieć na uwadze zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, stąd dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Ustalono również konieczność wspierania procesu nauczania szkolnymi specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologów, logopedów, terapeutów oraz zapewnienia niezbędnej pomocy uczniom i rodzicom w procesie nauczania indywidualnego. Wydane zostały również zalecenia, by przekazywać szkolne komputery uczniom, którzy nie posiadają ich w domach, oraz aby dostosować formy nauczania w przypadkach, gdzie nie ma łączy internetowych lub są trudności techniczne w tym zakresie. W takich przypadkach, w razie konieczności pomocy technicznej będą udzielać informatycy Urzędu Miejskiego. Ponadto zobowiązano Dyrektorów do codziennego monitorowania przebiegu nauczania zdalnego i raportowania do Burmistrza realizacji podstawy programowej oraz ewentualnych trudności.

kindle-1867751_1280

źródło: Gmina Brzozów

26-03-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)