Guest guest

Temat kosztów ogrzewanie bloków przy ul W Witosa

21 posts in this topic

Witam chciałem przybliżyć szerszemu gronu osób, sytuację z jaką spotkali się mieszkańcy bloku przy ulicy Witosa 15.

Blok podlega pod admisnistrację ZGM (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej), która jest organem podległym burmistrzowi Brzozowa.

2 tygodnie temu mieszkańcy bloku otrzymali do zapłaty faktury za ogrzewanie za poprzedni sezon.

Za sprawą podpisania przez kierownika ZGM nowej umowy na ogrzewanie na poprzedni sezon z Syndykiem Masy upadłościowej Wafro, koszty ogrzewania wzrosły o 113% w porównaniu do kosztów poniesionych w zeszłym roku. Do tej pory mieszkańcy płacili za 1GJ kwote około 91 zł, a teraz koszt wyniósł 156 zł za jedną jednostkę.

Kieronik ZGM podpisał umowę z syndykiem, w której brak jest wpisów o koszcie jednostki ogrzewania co powoduje, ze jak mieszkańcy co roku płacili około 37-39 tys zł za sezon, tak za sezon grzewczy mieszkańcy maja do zapłaty kwote około 80 tys.

Wspomne że kwoty dopłat za poszczególne mieszkania, są nieporównywalnie duże.

Kwoty te wahają się od 600-5000 zł.

Dla przykładu podam; mieszkanie 36 m^2 kwota dopłaty to 4500 zł. Co jest kwotą niewyobrażalną. Dodam ze mieszkańcy płacą co miesiąc kwotę stałą liczoną jako 3,25zł x ilośc metrów mieszkania, co sumarycznie dla wspomnianego wczęsniej przykładu wynois ponad 6000 zł. 

 

Kierownik ZGM robi wszystko zeby mieszkańcy nie otrzymali dokumentów ze szczegółowym rozliczeniem kosztów. Burmistrz nie robi nic, żeby tą sytuację wyjaśnić.

 

Może ktoś poradzi co zrobic w takim przypadku?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burmistrz Brzozowa zarabia tyle samo co burmistrz Gdańska, burmistrz Warszawy, to mieszańcy Brzozowa za ogrzewanie, też będą płacić tyle samo co mieszkańcy Gdańska czy Warszawy

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

najlepiej wybudować sobie własny dom przecież tam jest wszystko darmowe,tylko mieszkańcy bloków ponoszą koszty!

Share this post


Link to post
Share on other sites

                                                                     Oświadczenie

 

Odpowiadając na post zamieszczony na Forum Portalu Internetowego Brzozów24, jako Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej chcę przybliżyć szerszemu gronu osób, sprawę ogrzewania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Witosa 5 i 15 w Brzozowie.

          Na progu sezonu grzewczego 2016/2017 dotychczasowy dostawca ciepła do wymienionych budynków, zawiadomił, że ze względów złej kondycji finansowej  zaprzestaje dostawy ciepła.  Zawiadomienie takie otrzymali również zarządcy pozostałych budynków ogrzewanych przez tego dostawcę a więc : budynek KP Policji, budynek Firmy WAFRO w upadłości oraz budynek Firmy MIKROTECH. W takiej sytuacji, wobec braku innych możliwości zapewnienia dostawy ciepła do budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 5 i 15, została podpisana umowa na dostawę ciepła z Syndykiem Masy upadłościowej Firmy WAFRO który był właścicielem kotłowni oraz ciepłociągów zasilających wymienione budynki mieszkalne, produkcyjne i biurowe.  Faktem jest że koszty ogrzewania wzrosły o 113%, ale ze względu na ostrzejszą zimę oraz długi okres grzewczy w porównaniu z poprzednimi sezonami,  wzrosło również zużycie energii cieplnej liczonej w GJ (gigadżulach) o 25% oraz wartość wytworzonego GJ energii o 71%. Alternatywnym rozwiązaniem było niepodpisanie umowy na dostawę ciepła i pozostawienie mieszkańców w nie ogrzewanych mieszkaniach narażając  ich na utratę zdrowia a w skrajnych przypadkach nawet życia.

      Dopłaty do ogrzewania poszczególnych mieszkań są bardzo zróżnicowane i jest to zależne od ilości pobranego ciepła w tych mieszkaniach, zarejestrowanego przez mierniki ciepła . Każdy odbiorca jest odpowiedzialny za oszczędne gospodarowanie ciepłem, (dla porównania mieszkanie 36m2  - 5000,00 zł i mieszkanie 66m2 -  550,00 zł niedopłaty).

        Nieprawdą jest że kierownik ZGM robi wszystko żeby mieszkańcy nie otrzymali dokumentów ze szczegółowym rozliczeniem kosztów ogrzewania , wręcz przeciwnie w celu dogłębnego wyjaśnienia wzrostu kosztów ogrzewania w dniu 14.09.2017r . zostało zwołane spotkanie z mieszkańcami budynku mieszkalnego Witosa 15 na które został zaproszony Zastępca Burmistrza  Pan Dariusz Kamiński, oraz  przedstawiciel Syndyka Pan Kamil Wróblewski. Na spotkaniu tym Kierownik ZGM przedstawił szczegółowo działania podejmowane w celu zapewnienia ciepła mieszkańcom, przedstawiciel Syndyka szczegółowo przedstawił koszty poniesione na zapewnienie ciepła.  Przedstawiono do wglądu pełną dokumentację rozliczenia kosztów dostarczenia ciepła. Mieszkańcy mieli możliwości zadawania pytań  Burmistrzowi,  Kierownikowi oraz przedstawicielowi Syndyka i na każdą nurtującą ich kwestię otrzymali wyczerpującą odpowiedź.  Na spotkaniu tym jeden z mieszkańców przyznał że używał wody z centralnego ogrzewania do mycia samochodu co wyjaśniło po części Syndykowi duże ubytki wody w instalacji a co pociągnęło za sobą wzrost kosztów ogrzewania. Nieprawdą jest że Kierownik ZGM ukrywa dokumenty związane z  rozliczeniem kosztów ogrzewania. Jak wspomniałem wcześniej dokumenty te były przedstawione do wglądu  mieszkańcom i zapewniono, że każdy upoważniony otrzyma dostęp do dokumentów w siedzibie ZGM.  Na spotkaniu obecni mieszkańcy zwrócili się do Kierownika pisemnie o udostępnienie  kserokopii dokumentów.  Po przeanalizowaniu tej prośby zauważono, że listę podpisały osoby nieobecne na spotkaniu oraz nieuprawnione (nieupoważnione)  dlatego tych dokumentów nie przekazano w formie kserokopii. Ponadto wszyscy zainteresowani mieszkańcy otrzymali wyczerpującą odpowiedź na przedstawione problemy w piśmie kierowanym do Kierownika ZGM oraz Burmistrza Brzozowa.

           Bezzasadnym jest posądzanie  Burmistrza, że cyt.” nie robi nic , żeby ta sytuację wyjaśnić”. Wszystkie informacje na temat ogrzewania w sezonie grzewczym 2016/2017 były i są dostępne dla mieszkańców Witosa 15. Na zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami były podawane wszystkie fakty związane z kosztami ogrzewania oraz problemy wynikające z zakończeniem świadczenia dostaw ciepła przez Syndyka. Warto zauważyć konkretne działania, jakie Burmistrz podjął w kwestii zabezpieczenia dostawy ciepła na najbliższy i kolejne sezony grzewcze. Przez Burmistrza zostały podjęte konkretne decyzje i działania w celu zmniejszenia kosztów ciepła w nadchodzących sezonach grzewczych.  Po pierwsze: aktualnie budowana jest kotłownia w bloku Witosa 15 za około 80.000,00 zł zabezpieczonych w budżecie gminy. Właściciele mieszkań nie partycypują w kosztach budowy kotłowni. Po drugie: wykonana została termomodernizacja budynku ,co w znaczny sposób zmniejszy koszty ogrzewania. Warto zatem zauważyć, że są to efektywne działania, które w znaczny sposób obniżą koszty ogrzewania mieszkań.

 

 

Z poważaniem i wyrazami szacunku Kierownik Z.G.M. Kazimierz Pilawski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panie Kierowniku ZGM, kilka faktów o których zapomniał Pan wspomnieć:

"została podpisana umowa na dostawę ciepła z Syndykiem Masy upadłościowej Firmy WAFRO który był właścicielem kotłowni oraz ciepłociągów zasilających wymienione budynki mieszkalne, produkcyjne i biurowe" - podpisanie umowy na dostarczenie ogrzewania jest zoobligowane przez rozporządzenie ministra gospodarki, (proszę zerknąć i doczytać https://ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw/3774,Dz-U-Nr-194-poz-1291.html). Rozporządzenie mówi jasno: ze umowa na świadczenie usług ogrzewania musi zawierać koszt 1GJ za ogrzewanie, ponadto powinna być przedstawiona i opracowana taryfa kosztów, powinny zostać określone koszty przesyłu energii do bloku, wszystko to można było policzyć na podstawie rozliczeń z poprzednich lat.

 

Podpisali Państwo umowę, w której nie ma określonej żadnej stawki za ogrzewanie, co jest wbrew obowiązujacemu rozporządzeniu ministra.

Przykładowo koszty przesyłu energii nie mogły się zwiększyć znacznie,  skoro była wykorzystywana ta sama linia przesyłowa.

 

 

" Na spotkaniu tym Kierownik ZGM przedstawił szczegółowo działania podejmowane w celu zapewnienia ciepła mieszkańcom, przedstawiciel Syndyka szczegółowo przedstawił koszty poniesione na zapewnienie ciepła." - na spotkaniu nie zostały przedstawione żadne szczegółowe koszty rozliczenia ogrzewania, przedstawiono jedynie kwoty miesiecznych fv bez wyszczególnienia co składało się na poszczególne faktury. Również w piśmie skierowanym do mieszkańców przedstawili Państwo koszty ogólne bez żadnych szczegółów, dodatkowo co miesiac Syndyk wystawiał faktury wyrównawcze ,(tutaj pytanie do Pana Panie Kierowniku co to sa za faktury? czego dotyczą ? ), zapomniał Pan o tym wspomnieć w piśmie do mieszkańców.

 

"Nieprawdą jest że Kierownik ZGM ukrywa dokumenty związane z  rozliczeniem kosztów ogrzewania. Jak wspomniałem wcześniej dokumenty te były przedstawione do wglądu  mieszkańcom i zapewniono, że każdy upoważniony otrzyma dostęp do dokumentów w siedzibie ZGM." - podczas spotkania z mieszkańcami na ręce Pana Kierownika zostało złożone pismo, w którym mieszkańcy zwracali się o udostępnienie szczegółowych kosztów rozliczenia ogrzewania (do czego mają prawo jako wpólnota mieszkaniowa), pismo to Pan osobiście przeczytał i w obecności mieszkańców i Burmistrza pismo to Pan przyjął, jednak kserokopia dokumentów, która miała być dostarczona razem z pisemną odpowiedzią do mieszkańców nie została dostarczona.

 

" Na spotkaniu obecni mieszkańcy zwrócili się do Kierownika pisemnie o udostępnienie kserokopii dokumentów.  Po przeanalizowaniu tej prośby zauważono, że listę podpisały osoby nieobecne na spotkaniu oraz nieuprawnione (nieupoważnione)  dlatego tych dokumentów nie przekazano w formie kserokopii." -  na jakiej podstawie twierdzi Pan, że osoby nie miały upoważnienia? Po przeczytanie pisma nie stwierdził Pan żadnych nieprawidłości, a zrobił to Pan w obecności mieszkańców jak i Burmistrza. Ponadto skoro mieszkańcy wystosowali pismo, grzecznie byłoby odpowiedzieć równiez pisemnie mieszkańcom, nie tylko na forum. Czy przed spotkaniem sprawdził Pan upoważnienia osób?

 

Panie Kierowniku, 

jak Pan wyjaśni fakt, ze największe koszty za 1GJ energii powstały w kwietniu i maju , kwota około 234 zł , natomiast w najzimniejsze miesiące kwoty te były znacznie mniejsze???

Dla przykadu:

styczeń : koszt 1GJ : 130 zł,

luty:  koszt 1GJ : 157 zł,

kwiecien/maj :  koszt 1GJ : 234 zł.

Oczywiście koszty te są podliczone na podstawie informacji przesłanej przez Pana do mieszkańców.

Czy jako przedstawiciel ZGM i strona umowy podjął Pan jakiekolwiek działania, żeby sprawdzić skąd nagle powstała taka róznica w kwotach za ogrzewanie??

 

"Bezzasadnym jest posądzanie  Burmistrza, że cyt.” nie robi nic , żeby ta sytuację wyjaśnić”. Wszystkie informacje na temat ogrzewania w sezonie grzewczym 2016/2017 były i są dostępne dla mieszkańców Witosa 15. Na zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami były podawane wszystkie fakty związane z kosztami ogrzewania oraz problemy wynikające z zakończeniem świadczenia dostaw ciepła przez Syndyka. Warto zauważyć konkretne działania, jakie Burmistrz podjął w kwestii zabezpieczenia dostawy ciepła na najbliższy i kolejne sezony grzewcze. Przez Burmistrza zostały podjęte konkretne decyzje i działania w celu zmniejszenia kosztów ciepła w nadchodzących sezonach grzewczych.  Po pierwsze: aktualnie budowana jest kotłownia w bloku Witosa 15 za około 80.000,00 zł zabezpieczonych w budżecie gminy. Właściciele mieszkań nie partycypują w kosztach budowy kotłowni. Po drugie: wykonana została termomodernizacja budynku ,co w znaczny sposób zmniejszy koszty ogrzewania. Warto zatem zauważyć, że są to efektywne działania, które w znaczny sposób obniżą koszty ogrzewania mieszkań." - temat termomodernizacji bloku,  nie ma związku z kosztami ogrzewania za sezon 2016/2017, blok odkąd został zbudowany nigdy nie posiadał ocieplenia, a koszty ogrzewania nigdy nie sięgały takich kwot (tłumaczenie w piśmie skierowanym do mieszkańców, że spowodowane to było wiatrami i mroźniejszą zimą są grubo przesadzone).

 

 

Na koniec

"Alternatywnym rozwiązaniem było niepodpisanie umowy na dostawę ciepła i pozostawienie mieszkańców w nie ogrzewanych mieszkaniach narażając  ich na utratę zdrowia a w skrajnych przypadkach nawet życia." - prosze nie koloryzować i przeinaczac faktów. Nie poinformowaliście Państwo mieszkańców przed sezonem grzewczym o żadnych problemach z dostawą ogrzewania. Nie zoorganizowano żadnego spotkania informujacego mieszkańców o tym fakcie, jak mniemam(tutaj tylko mój domysł, jeśli się mylę to proszę zaprzeczyć) nie zrobili Państwo żadnego rozeznania czy w jakis inny sposób mozna zapewnić mieszkańcom ogrzewanie (może warto było ogłosić przetarg???).

 

Pozdrawiam i licze na odpowiedź

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Na spotkaniu tym jeden z mieszkańców przyznał że używał wody z centralnego ogrzewania do mycia samochodu co wyjaśniło po części Syndykowi duże ubytki wody w instalacji a co pociągnęło za sobą wzrost kosztów ogrzewania.

 

 

Panie kierowniku, nic bardziej głupiego dawno nie wyczytałem w internecie.

Jeśli nie zrozumiał Pan sarkazmu tej wypowiedzi to nie jest dobrze. Mam nadzieję, ze gazety się ubawią Pana stwierdzeniem równie jak ja :)

 

Skoro twierdzi Pan, że ktoś mył auto wodą z centralnego ogrzewania, to proszę przedstawić , ile kubików wody ubyło, na którym węźle,

Proszę również podać koszt tej wody, skoro tak wpłynęła na wzrost kosztów ogrzewania.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Jeśli nie zrozumiał Pan sarkazmu tej wypowiedzi to nie jest dobrze. "

Oj, nie jest dobrze. Jeśli kierownik (przepraszam: Kierownik) pisze oświadczenie, a w treści czytamy: " Na spotkaniu tym Kierownik ZGM przedstawił" zamiast "na spotkaniu przedstawiłem", to faktycznie: nie jest dobrze. Tak kilka razy, Kierownik, Kierownik. O treści się nie wypowiadam, z przecinkach również. Czyli: nie jest dobrze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naprawdę nie wiem czemu się czepiacie przecież Pan Kierownik na pewno robił wszystko dla dobra mieszkańców żeby im ciepło w d.... było , wybrał z pewnością najlepszą i najtańszą z możliwych ofert ogrzewania tego bloku nie spodziewał się że tamta zima będzie taka sroga, będą takie "wiatry" i w ogóle chodź liczniki na grzejnikach pokazują co innego (mniejsze zużycie do roku poprzedniego) a rachunki coraz wyższe hmm...  już nie wspomnę o tym  6%  xD

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proponuję, żeby ludzie, którzy nie mają z czego zapłacić wysokich rachunków zwrócili się o zapomogę. W imię solidarności osiedlowej większość mieszkańców powinna dostać dofinansowanie do ogrzewania mieszkań (zwłaszcza na miesiące kiedy temperatury są najniższe). Albo wszyscy mieszkańcy. Z pewnością pan Kierownik przytaknie na taki pomysł, skoro podobno robi się wszystko dla mieszkańców...

Share this post


Link to post
Share on other sites

To się w głowie nie mieści, żeby ludzi tak w balona robić w XXI wieku. To tylko w takim Brzozowie, bo w większym mieście dziennikarze wzięliby się za d*** i suchej nitki na takich "włodarzach" nie zostawili

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 25.09.2017 o 2:48 PM, Kierownik ZGM napisał:

Na spotkaniu tym jeden z mieszkańców przyznał że używał wody z centralnego ogrzewania do mycia samochodu co wyjaśniło po części Syndykowi duże ubytki wody w instalacji a co pociągnęło za sobą wzrost kosztów ogrzewania

Ha ha ha,a to dobre. Taaaakie podwyżki i taaaakie wyjaśnienie. Ośmieszacie się Panowie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 25.09.2017 o 2:48 PM, Kierownik ZGM napisał:

Po pierwsze: aktualnie budowana jest kotłownia w bloku Witosa 15 za około 80.000,00 zł zabezpieczonych w budżecie gminy. Właściciele mieszkań nie partycypują w kosztach budowy kotłowni. Po drugie: wykonana została termomodernizacja budynku ,co w znaczny sposób zmniejszy koszty ogrzewania. Warto zatem zauważyć, że są to efektywne działania, które w znaczny sposób obniżą koszty ogrzewania mieszkań.

To jest jakieś nieporozumienie, bo mieszkańcom powiedziano, że kotłownia powstanie z pieniędzy, które wpłacają na ogrzewanie,a  tu info, że z budżetu gminy. Więc jak to jest w końcu? Robią ludzi w balona?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kotłownia ma zostać sfinansowana z budżetu gminy.

 

A swoją drogą trzeba zaprosić telewizję,

 

Pan Kierownik tym stwierdzeniem:

 "Na spotkaniu tym jeden z mieszkańców przyznał że używał wody z centralnego ogrzewania do mycia samochodu co wyjaśniło po części Syndykowi duże ubytki wody w instalacji a co pociągnęło za sobą wzrost kosztów ogrzewania" - zrobiłby dużą karierę.

Jeszcze jakby zaprezentował jak wygląda umycie samochodu wodą z takich grzejników, najlepiej na swoim samochodzie.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

A moją kotłownię w domu jednorodzinnym , gmina też wyremontuje, też sfinalizuje z budżetu gminy ????

Ja Też place duże opłaty, żeby mieć w domu ciepło !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Guest moja kotłownia said:

A moją kotłownię w domu jednorodzinnym , gmina też wyremontuje, też sfinalizuje z budżetu gminy ????

Ja Też place duże opłaty, żeby mieć w domu ciepło !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A czy zarządca Pani/Pana domu jednorodzinnego jest gmina? 

Płaci Pan/Pani czynsz do ZGM?

Może musi Pan/Pani porozmawiać z Kieronikiem ZGM o podłaczeniu ogrzewania??? Syndyk Wafro napewno chętnie zarobi na nastepnych umowach

 

Widze, że pracownicy ZGM/Gminy się też uaktywnili.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ludzie jak macie problem to zróbcie sobie indywidualne ogrzewanie każdy i będzie po problemie każdy będzie miał swój piec i problem znika

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proponuję nie bawić się z ZGM i pozwać "Ich" do sądu za niewłaściwie zawartą umowę. Skorzysta na tym Widacz 15 a koszty poniesie Syndyk lub ZGM, plus koszty sądowe. Nie widzę tu innego rozwiązania.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pan Kierownik tym stwierdzeniem:

 "Na spotkaniu tym jeden z mieszkańców przyznał że używał wody z centralnego ogrzewania do mycia samochodu co wyjaśniło po części Syndykowi duże ubytki wody w instalacji a co pociągnęło za sobą wzrost kosztów ogrzewania" - zrobiłby dużą karierę.

 

coś wspaniałego dawno tak sienie uśmiałem choć dawno już opuściłem to wspaniałe miasto jakim jest Brzozów to nadal prostota i szczerość jego mieszkańców mnie zachwyca no i ten wysublimowany humor> Pan Kierownik to musi być nietuzinkowa postać wręcz można rzecz "kultowy przedstawiciel swego gatunku" jeżeli uwierzył w takie głupoty a tym bardziej o nich pisać na forum publicznym. Jakie pojazdy musiał myć, rzekomy mieszkaniec ulicy Witosa, żeby koszty ogrzewania wzrosły o 113 %? A może wrzeszczcie kolej doszła do Brzozowa i ktoś tankuje wodą z OC Austriackie parowozy:) Jak podłączył się do ogrzewania w bloku ? Może puścił jakąś rurę z 3 pięta, albo nosi wrzątek wiadrami ? 

Brawo po prostu brawo to miasto jest cudowne, choć nie żałuję że je kiedyś opuściłem ( nigdy nie żałowałem) to ciągle potrafi mnie zaskoczyć 

Uśmiałem się do łez bardzo dziękuje proszę o więcej.

PS. Jakbym tam mieszkał to zagłosował w Październiku na aktualną władzę...... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobrze, że nie żałujesz bo to co się tutaj czasami dzieje to przechodzi ludzkie pojęcie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now