REKLAMA

Czterdzieści lat minęło… Jubileusz Przedszkola nr 2 (ZDJĘCIA)

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…”
Jan Paweł II

W dniu 13 czerwca br.,  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzozowie obchodziło rubinowy jubileusz, którego wyjątkowość najlepiej oddają  słowa piosenki Andrzeja Rosiewicza „Czterdzieści lat minęło”, którą zaśpiewała podczas uroczystości jubileuszowej Sabina Kułak  – aktualnie uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie wokalu – będąca wychowankiem PS Nr 2 w Brzozowie.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice Mniejszej w Brzozowie pod przewodnictwem Ks. Prałata Franciszka Gocha przy koncelebrze Ks. Macieja Marszałka –  wychowanka brzozowskiej placówki oświatowej na wstępie której wystąpiła Sabina Kułak. W oprawę słowno – muzyczną mszy świętej włączyli się również najmłodsi uczestnicy jubileuszu  –  przedszkolaki przygotowane pod okiem swoich opiekunów.

Dalsza część uroczystości miała miejsce  w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury  na wstępie której  zaproszonych gości powitała  Jolanta Szarek pełniąca funkcję dyrektora placówki od września ubiegłego roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przemysław Len – Zastępca Burmistrza Brzozowa,  Ks. Maciej Marszałek, Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia, Józef Baran – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzozowie,  Monika Skocka – Wojtas – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie oraz  Ryszard Piecuch – Członek Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie. Dyrektor Jolanta Szarek powitała ponadto przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji z którymi przedszkole utrzymuje ścisłą i długoletnią  współpracę, w tym m.in.:  Martę Śmigiel – Dyrektora Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, Agnieszkę Wójcik – Gdule p.o. Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury, Edwarda Mroziaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, Katarzynę Lutecką – Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Jolantę Leń – właściciela Centrum Medycznego „Dar – Med” w Brzozowie, Dorotę Schmidt – Kierownika Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie, Bogdana Dytko – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krystynę Rymarz – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zofię Cwynar – Dyrektora  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie, Urszulę Barć – przedstawiciela brzozowskiego Nadleśnictwa, Elżbietę Szul – Kierownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Brzozowie, wszystkich  dyrektorów i kierowników gminnych jednostek i placówek oświatowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz:  absolwentów, rodziców, emerytowanych pracowników placówki, a  w szczególności najmłodszych.

 „Jubileusz czterdziestolecia to najlepsza okazja do sięgnięcia  w przeszłość, przywołanie pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących dziedzictwo którego staliśmy się spadkobiercami”–stwierdziła  Dyrektor Jolanta Szarek, która dodała: „…..lecz  mam nadzieję, że  to co najlepsze i najpiękniejsze jeszcze przed nami”. Zasygnalizowała również kwestię zmiany nazwy placówki oświatowej, która będzie obowiązywała od  miesiąca września br., związanej  z prowadzonymi oddziałami integracyjnymi dla najmłodszych.

W imieniu Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego  na ręce Jolanty Szarek – Dyrektora PS NR 1 list gratulacyjny złożył oraz  upominki dla najmłodszych przekazał Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa. Burmistrz  w przekazanym liście gratulacyjnym złożył  wyrazy uznania i gratulacje  pod adresem Grona Pedagogicznego i  Pracowników, jak również  Rodziców  i Dzieci za codzienną pracę oraz zaangażowanie  w realizację zadań edukacyjno – wychowawczych, co czyni z przedszkola placówkę przyjazną dla dzieci i otwartą dla środowiska. Na zakończenie życzył: „…by  Przedszkole zawsze cieszyło się szacunkiem i uznaniem środowiska. Niech przyszłość przyniesie spełnienie planów życiowych dzieci, ambicji zawodowych Nauczycieli i marzeń Rodziców związanych z pokładanymi  w swoich pociechach nadziejami”.

Uroczystość jubileuszowa  poprowadzona została przez duet pedagogów: Annę Rzepkę oraz  Elżbietę Mazur przy wsparciu występującej  tym razem w roli reportera Jadwigi Krokis – Zastępcy Dyrektora placówki.

Nie zabrakło rzecz jasna na deskach Brzozowskiego Domu Kultury wzbudzających entuzjazm jakże oczekiwanych występów  najmłodszych, którzy przy gromkich brawach  ze strony publiczności zaprezentowali szereg przygotowanych utworów wokalno – tanecznych i scenek humorystycznych.

Nie obyło się również bez  wzruszających oraz wywołujących uśmiech wspomnień wychowanków przedszkola, którymi podzielili się m.in.: koncelebrant  uroczystej mszy świętej Ks. Maciej Marszałek oraz wokalistka Paulina Zubel.

W ramach uroczystości jubileuszowej  we wspólnym spontanicznym występie wokalnym  z dzieciakami z kółka wokalnego „Fruwające Anioły”  wystąpili wychowankowie przedszkola – solistki: Sabina Kułak, Oliwia Mielcarek oraz Kamila Niewiadomska. Posiadane   umiejętności wokalno – instrumentalne zaprezentowały również Paulina Zubel oraz Oliwia Mielcarek wykonujące utwory wokalne przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego.

Na zakończenie nie zabrakło  wspólnych podziękowań,  w szczególności podziękowań  dla emerytowanych dyrektorów przedszkola w osobach: Janiny Zając, Małgorzaty Kobiałki, Zofii Lasek oraz Małgorzaty Żółkiewicz pełniącej funkcję dyrektora do  roku ubiegłego, które z rąk Dyrektora Jolanty Szarek otrzymały  w dowód wdzięczności  wiązanki kwiatów.

RavF
UM Brzozów


14-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)