REKLAMA

BRZOZÓW24.PL: Gmina potrzebuje pieniędzy. Sięga do kieszeni mieszkańców (FILM)

|

BRZOZÓW24.PL: Gmina potrzebuje pieniędzy. Sięga do kieszeni mieszkańców (FILM)

BRZOZÓW24.PL / PODKARPACIE. Brzozowscy radni miejscy uchwalili wyższą stawkę podatku od gruntów pozostałych. Opozycja próbowała to wyperswadować koalicji, ale skończyło się tylko na perswazji. Przed gminą stoją poważne zadania inwestycyjne, więc samorządowcy poszukali pieniędzy w kieszeniach podatników.Nowe stawki podatkowe zaczną obowiązywać od stycznia 2017 roku.

Dorota Mękarska

Kazimierz Tympalski

Kazimierz Tympalski

Wysokości stawek podatku od nieruchomości wałkowane były na komisjach. W dużej części podatki pozostały na poziomie z 2016 roku, część obniżono, a tylko jeden podwyższono. Wydawało się, że radni wypracowali konsensus, ale na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie, która odbyła się we wtorek 8 listopada, to porozumienie zostało naruszone przez Kazimierza Tympalskiego, wiceprzewodniczącego rady. Złożył on wniosek, by podwyższyć stawkę od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego z 32 gr, co zatwierdzono na komisjach do 35 gr za 1 m kw. Wpływy z tego tytułu są znaczne i ten podatek ma niebagatelny wpływ na budżet gminny.

Wniosek wywołał dyskusję, która tak naprawdę dotyczyła całej polityki podatkowej gminy, a nie tylko tej konkretnej daniny.

Wiceprzewodniczący Tympalski umotywował swoje zdanie dużymi potrzebami finansowymi gminy. Przypomniał, że samorząd dokłada 15 mln do oświaty. Radny zaznaczył też, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych ustalonych centralnie, ulg i zwolnień, gmina traci na subwencji ogólnej, otrzymywanej z budżetu państwa.

W Brzozowie podatek od nieruchomości najwyższy na Podkarpaciu?

stapinski

Szymon Stapiński

Zareagował na to Szymon Stapiński. Radny PiS zrobił zestawienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na Podkarpaciu i wyszło mu, że w Brzozowie są one najwyższe. Ujawnił stawki obowiązujące w Strzyżowie, Jaśle, Przeworsku, Dynowie, a także w okolicznych gminach powiatu brzozowskiego. W Strzyżowie za 1 m kw. od nieruchomości mieszkalnych jest 38 gr, w Jaśle 58 gr, w Przeworsku 55 gr, a nowa stawka w Brzozowie to 72 gr. Wychodzi więc z tego zestawienia, że w Brzozowie podatki będą najwyższe.

– W tych gminach też funkcjonuje oświata i tam też dokłada się do niej pieniądze – zauważył radny, równocześnie apelując do władz miasta. – Szukajmy gdzie indziej oszczędności, a nie drenujmy kieszeni podatników.

Kazimierz Tympalski nie pozostawił wystąpienia Stapińskiego bez odpowiedzi. Zarzucił mu, że przywołał tylko te miasta, gdzie podatki są niższe, a wystarczy wejść do Internetu, by znaleźć miasta, gdzie są wyższe.

– Jak mamy porównywać się do Rzeszowa, gdzie funkcjonują dwie strefy ekonomiczne, czy do Ustrzyk Dolnych, które odwiedziło 206 tysięcy turystów? – pytał retorycznie Stapiński. – Sprawdziłem całe Podkarpacie. Porównywałem te miejscowości, które leżą blisko. Jeżeli macie informacje o wyższych podatkach w porównywalnych miejscowościach to proszę je podać – zaproponował radny.

Stanisław Kułak

Stanisław Kułak

Do dyskusji włączył się Stanisław Kułak. Przypomniał, że na komisji stawki zostały przyjęte w głosowaniu. Daninę od której zaczęła się cała dyskusja, ustalono na 32 gr. Zadecydował o tym jeden głos. – Jak coś ustaliliśmy, a wy przegrywacie głosowanie, to trzeba to przyjąć – zwrócił się do koalicji radny.

Stanisław Niedzielski

Stanisław Niedzielski

– Gminie potrzeba obniżenia podatków, a nie podwyższenia – mówił Stanisław Niedzielski, powołując się na dane dotyczące bezrobocia. W kraju wynosi ono 8,5%, a w Brzozowie 16%.

Radny przywołał też wysokość kosztów administracyjnych w gminie Brzozów. Posiłkował się danymi z czasopisma „Wspólnota”. I tak w Brzozowie koszty administracyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 318,81 zł, a np. w Strzyżowie 213,71 zł. – To wyraźnie wskazuje, jak duży jest u nas przerost administracji – tak skomentował te dane radny.

Jacek Szklarz

Jacek Szklarz

Skarbnik gminy Jacek Szklarz odniósł się do tych informacji. Wyjaśnił, że gmina płaci z tego rozdziału za zatrudnienie bezrobotnych i prace interwencyjne. Po odliczeniu tych kwot koszty administracyjne są dużo mniejsze.
Nie przekonało to radnego Niedzielskiego, który zauważył, że inne gminy też zatrudniają bezrobotnych.

Dobre serce radnych kosztuje

Jacek Szklarz przypomniał radnym, że to oni ustalając budżet i podatki odpowiadają za tempo rozwoju gminy. Uzmysłowił im, że wysokość podatków, zastosowane ulgi i zwolnień odbijają się gminie czkawką w postaci mniejszych wpływów do budżetu i utratą subwencji. I tak w 2013 roku gmina straciła z tego tytułu 1,7 mln zł, w 2014 – 1,6 mln zł, a w 2015 – 2 mln zł.

– Proszę rozsądnie podejść do tej kwestii – zwrócił się do radnych skarbnik Brzozowa.

Odnosząc się zaś do wysokości stawek podatkowych w okolicznych miastach, powołał się na informacje od skarbnika Sanoka, że w przypadku omawianej daniny jej stawka wzrośnie i będzie wyższa niż w Brzozowie, bo na poziomie 38 gr za 1 m kw.

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

Stanisław Bednarz

Stanisław Bednarz

Do projektu uchwały odniósł się Stanisław Bednarz. Zwrócił uwagę, że w podatku od gruntów pozostałych wzrost nastąpił tylko o 7 gr do poziomu 35 gr, choć górna stawka ustalona przez Ministerstwo Finansów to 47 gr. Radny wyliczył szereg zadań, które stoją przed gminą. Na ich realizację potrzebne są zaś duże pieniądze. Gmina będzie m.in. modernizować stadion w Brzozowie, budować salę gimnastyczną w Zmiennicy, modernizować bazę przedszkolną i szkolną, przebudowywać kanalizację sanitarną w Starej Wsi. – Musimy szukać środków – przekonywał opozycję radny Bednarz.

Ten sam radny, aby uzmysłowić radnym i opinii publicznej, że w sumie podwyżka jest niewielka , dokonał szybkich obliczeń. Wyszło mu, że w przypadku 5 arowej działki kwota wzrośnie o 35 zł rocznie, a 10 arowej o 70 zł. Z sali dało się jednak słyszeć glosy: – Dla niektórych ludzi to dużo!

sesja

Wniosek radnego Tympalskiego został przez radnych przegłosowany przy 5 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się, natomiast za uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości głosowało 11 radnych, przy 2 przeciwnych i 6 wstrzymujących się.

Radni 17 głosami za uchwalili też stawki podatku od środków transportu, przy braku sprzeciwu i 2 radnych wstrzymujących się od głosu.

Podatek od budynków mieszkalnych pozostał na poziomie 0,72 zł. Tak samo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – 21,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej. Zmniejszył się natomiast podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Była to kwota 4,65 zł, a w 2017 r. będzie 4,61 zł od 1 m kw. Zmniejszył się również podatek od budynków lub ich części nie zajętych na cele mieszkalne z 7,68 zł od 1 m kw. na 7,62 zł Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalono na takim samym poziomie jak w roku obecnym – 0,89 zł za każdy metr kwadratowy. Podatek od gruntów pod wodami zmniejszono z 4,55 zł do 4,54 zł. Podatek od gruntów pozostałych wzrósł o 7 gr z 0,28 na 0,35 zł. Obniżył się natomiast podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji z 3 zł do 2 zł za 1 m kw.

źródło: Brzozów24.pl

09-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: