REKLAMA

BRZOZÓW: W środę sesja budżetowa!

BRZOZÓW / PODKARPACIE. W środę (16 grudnia) odbędzie się 32. zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Będzie to sesja budżetowa. Publikujemy porządek obrad oraz projekt budżetu.

PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na 2021 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie przedstawionych opinii,

e) dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzozów.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

budzet

15-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: