REKLAMA

BRZOZÓW: Trwa sesja absolutoryjna (VIDEO LIVE, ZDJĘCIA)

|

BRZOZÓW: Trwa sesja absolutoryjna (VIDEO LIVE, ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Trwa sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Brzozowie. W porządku obrad Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzozowa wotum zaufania, debata i podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019 rok. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Porządek  obrad  XXVI zwyczajnej sesji    Rady    Miejskiej    w    Brzozowie w dniu 30 lipca 2020 r.

1.Otwarcie sesji –stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Uwagi i wnioski do protokołów z  sesji  odbytych  w  dniu  29  maja  2020  r. i 18 czerwca2020 r.

4.Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok:
a)przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok,
b)debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzozowa wotum zaufania.

7.Debata   w   sprawie   udzielenia   absolutorium   Burmistrzowi Brzozowa za 2019rok:
a)sprawozdanie   Burmistrza   Brzozowa z  wykonania  budżetu Gminy Brzozów oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok,
b)przedstawienie uchwały  RIO  w  sprawie  sprawozdania    z  wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019 rok,
c)przedstawienie opinii   Komisji   Rewizyjnej w   sprawie wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019rok,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za  2019 rok,
e)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzozowa za 2019 rok,
f)przedstawienie uchwały   RIO   w   sprawie   zaopiniowania   wniosku Komisji    Rewizyjnej    Rady Miejskiej o    udzielenie    absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2019 rok,
g)podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019 rok.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Brzozów  w  drodze  przetargu  (działka  nr  590/2  położona w Turzym Polu),
b)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Brzozów w  drodze  przetargu  (działka  nr  2926  położona w Brzozowie),
c)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7492 położona w Starej Wsi),
d)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Brzozów  w  drodze  przetargu  (działka  nr  1110  położona w Przysietnicy),
e)wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020,
f)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020 –2040,
g)zmiany uchwały Nr XXIV/212/2020 z dnia 29 maja  2020  r.  w  sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Brzozów,
h)przystąpienia do sporządzenia zmiany/uchylenia  Miejscowego  Planu Zagospodarowania miasta Brzozów ,,Brzozów –8’’,
i)przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu Zagospodarowania ,,Brzozów –9’’ w miejscowości Brzozów,
j)określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie,
k)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie za rok 2019,
l)oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie za 2019 rok,
m)rozpatrzenia  skargi  na  działalność  sołtysa  sołectwa  Grabownica Starzeńska,
n)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów

video: Youtube.com / UM Brzozów


30-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: