REKLAMA

BRZOZÓW: Trwa sesja absolutoryjna (VIDEO LIVE, ZDJĘCIA)

|

BRZOZÓW: Trwa sesja absolutoryjna (VIDEO LIVE, ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Trwa sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Brzozowie. W porządku obrad Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzozowa wotum zaufania, debata i podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019 rok. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Porządek  obrad  XXVI zwyczajnej sesji    Rady    Miejskiej    w    Brzozowie w dniu 30 lipca 2020 r.

1.Otwarcie sesji –stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Uwagi i wnioski do protokołów z  sesji  odbytych  w  dniu  29  maja  2020  r. i 18 czerwca2020 r.

4.Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok:
a)przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok,
b)debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzozowa wotum zaufania.

7.Debata   w   sprawie   udzielenia   absolutorium   Burmistrzowi Brzozowa za 2019rok:
a)sprawozdanie   Burmistrza   Brzozowa z  wykonania  budżetu Gminy Brzozów oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok,
b)przedstawienie uchwały  RIO  w  sprawie  sprawozdania    z  wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019 rok,
c)przedstawienie opinii   Komisji   Rewizyjnej w   sprawie wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019rok,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za  2019 rok,
e)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzozowa za 2019 rok,
f)przedstawienie uchwały   RIO   w   sprawie   zaopiniowania   wniosku Komisji    Rewizyjnej    Rady Miejskiej o    udzielenie    absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2019 rok,
g)podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2019 rok.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Brzozów  w  drodze  przetargu  (działka  nr  590/2  położona w Turzym Polu),
b)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Brzozów w  drodze  przetargu  (działka  nr  2926  położona w Brzozowie),
c)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7492 położona w Starej Wsi),
d)przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Brzozów  w  drodze  przetargu  (działka  nr  1110  położona w Przysietnicy),
e)wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020,
f)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020 –2040,
g)zmiany uchwały Nr XXIV/212/2020 z dnia 29 maja  2020  r.  w  sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Brzozów,
h)przystąpienia do sporządzenia zmiany/uchylenia  Miejscowego  Planu Zagospodarowania miasta Brzozów ,,Brzozów –8’’,
i)przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu Zagospodarowania ,,Brzozów –9’’ w miejscowości Brzozów,
j)określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie,
k)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie za rok 2019,
l)oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie za 2019 rok,
m)rozpatrzenia  skargi  na  działalność  sołtysa  sołectwa  Grabownica Starzeńska,
n)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów

video: Youtube.com / UM Brzozów


30-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)