REKLAMA

BRZOZÓW: Poszukiwany asystent osoby niepełnosprawnej!

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Urząd Miejski w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia.

hospice-1750928_1280

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy – według wzoru,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4) kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów dot. doświadczenia zawodowego,

5) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru, przez Urząd Miejski w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pok. nr 8) lub przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów – w terminie do dnia 20.12.2019 r. z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 13 306 10 64 lub 13 306 10 90.

Serwis Internetowy Gminy Brzozów

09-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: