REKLAMA

BRZOZÓW: Poszukiwany asystent osoby niepełnosprawnej!

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Urząd Miejski w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia.

hospice-1750928_1280

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy – według wzoru,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4) kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów dot. doświadczenia zawodowego,

5) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru, przez Urząd Miejski w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pok. nr 8) lub przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów – w terminie do dnia 20.12.2019 r. z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 13 306 10 64 lub 13 306 10 90.

Serwis Internetowy Gminy Brzozów

09-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)