REKLAMA

BRZOZÓW: Bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach i kotłach domowych

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Brzozów, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach i kotłach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

W PIECACH DOMOWYCH NIE WOLNO SPALAĆ:
 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon ,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
W PIECACH DOMOWYCH MOŻNA  SPALAĆ poza materiałem opałowym:
 • papier, tekturę i drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
 • odpady z gospodarki leśnej, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych.
Co grozi za spalanie odpadów?
Zgodnie z art. 155  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości od 20 zł do nawet 5000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.
Konsekwencje spalania odpadów
Palenie śmieci powoduje emisję do powietrza szkodliwych gazów i pyłów takich jak : dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór (związki rakotwórcze), a także tlenek węgla, tlenek azotu, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, uszkadzają płuca, wywołują alergie, choroby serca oraz nowotwory, a także stanowią duże zagrożenie dla kobiet w ciąży, powodując uszkodzenia płodu.
Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.
Nie czyńmy z odpadów głównego materiału opałowego zwłaszcza w sytuacji, kiedy zgodnie z zasadami systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości mogą oddać każdą ilość odpadów komunalnych bez względu na to czy zbierane są w sposób selektywny lub zmieszany. Musimy mieć świadomość na co narażamy siebie, sąsiadów, a zwłaszcza nasze dzieci.
PAMIĘTAJ !!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI.
zakazzzzz
ŹRÓDŁO: UM Brzozów
14-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)
brzozow-bezwzgledny-zakaz-spalania-odpadow-w-piecach-i-kotlach-domowych-00e5js