REKLAMA

BRZOZÓW. 2 mln złotych na lepsze drogi w mieście. Rozpoczęły się kolejne remonty (VIDEO, ZDJĘCIA)

|

BRZOZÓW. 2 mln złotych na lepsze drogi w mieście. Rozpoczęły się kolejne remonty (VIDEO, ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Ponad 2 miliony złotych kosztować będzie kolejny remont miejskich dróg w Brzozowie. Tym razem drogowcy zajmą się ulicami: Harcerską, Kilińskiego oraz Staszica. Powstaną nowe nawierzchnie, przejścia dla pieszych i chodniki. W ramach tego zadania zaplanowano również wykonanie utwardzonego placu, modernizację studni oraz montaż elementów małej architektury, między innymi: stolików, ławeczek, koszy na śmieci, stojaków na rowery czy stołów do szachów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Inwestycja drogowa za ponad milion złotych w Humniskach. Zobaczcie efekty (VIDEO, ZDJĘCIA)

Mała obwodnica Brzozowa w nowej odsłonie! Na remont mieszkańcy czekali 20 lat (VIDEO, ZDJĘCIA)

Przebudowa (rewitalizacja) ulicy Harcerskiej

Ulica Harcerska znajduje się w centrum miasta i posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od ok. 3,0 m do ok. 4,5 m. W bliskim otoczeniu drogi znajduje się dom kultury, kino, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, sklepy oraz dwie szkoły. Obecny stan techniczny nawierzchni jest zły i wymaga przebudowy, w celu ułatwienia dostępu do rewitalizowanych powierzchni i obiektów.

Ubytki w nawierzchni utrudniają poruszanie się i stanowią przeszkodę przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym również dla osób starszych i chorych. Częściowy brak chodnika stwarza przeszkodę w bezpiecznym poruszaniu się pieszych wzdłuż drogi. W ramach zadnia zaplanowano:

  • wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wpłynie na poprawę wizerunku obszaru;
  • utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej (z wypustkami) dla osób niewidomych o szerokości 0,5 m, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w szczególności osób niepełnosprawnych;
  • budowę chodników wraz z barieroporęczami;
  • umocnienie skarpy wzdłuż drogi;
  • rozebranie starego i montaż nowego ogrodzenia z siatki – nowe ogrodzenie na granicy pasa drogowego i prywatnej działki.

Inwestycja stanowi uzupełnienie zaplanowanych działań dotyczących Brzozowskiego Domu Kultury oraz parku miejskiego. Dzięki zadaniu stworzony zostanie bezpieczny ciąg komunikacyjny do rewitalizowanych obszarów i obiektów. Przebudowa drogi wpłynie również na poprawę wizerunku otoczenia oraz stanu technicznego infrastruktury publicznej. Przebudowana infrastruktura komunikacyjna będzie elementem łączącym wszystkie działania infrastrukturalne, niezbędne do realizacji zaplanowanych działań miękkich. Ponadto dzięki zastosowaniu elementów zabezpieczających poprawi się bezpieczeństwo poruszania pieszych oraz osób niewidomych. Eliminacja ubytków w nawierzchni poprawi płynności poruszania się osobom niepełnosprawnym, z ograniczeniami ruchowymi. Działania takie wpływają na ograniczenia wyeliminowania społecznego osób korzystających z infrastruktury publicznej.

Rewitalizacja działek nr 1499, 1500

Działki o numerach ewidencyjnych 1499, 1500 zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Harcerskiej. Obecnie jest to teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością wymagającą prac pielęgnacyjnych. Obszar ten nie pełni żadnej funkcji.

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu o powierzchni 1 495 m2 poprzez wykonanie utwardzonego placu, modernizację studni oraz montaż elementów małej architektury m.in. stoliki, ławeczki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, stoły do szachów. Planuje się również wykonanie nowych terenów zielonych oraz uporządkowanie istniejącej zieleni. Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną. Utworzone zostanie miejsce do spotkań mieszkańców, które wpłynie na integrację społeczności, w szczególności z obszaru rewitalizacji.

Zadanie to jest częścią projektu „Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Koszt zadania to około 2,25 mln zł a dofinansowanie to blisko 1,5 mln zł.

Remont ulicy Kilińskiego

Gruntowny remont drogi – wymiana nawierzchni wraz z podbudową. Wartość robót budowlanych około 160 tys. złotych w całości finansowana z środków własnych Gminy Brzozów.

3

źródło: Red., materiały nadesłane (Gmina Brzozów)

20-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: