REKLAMA

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Brzozowie (ZDJĘCIA)

POWIAT BRZZOWSKI / PODKARPACIE. Radni Rady Powiatu w Brzozowie jednomyślnie udzielili wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 Zarządowi Powiatu w Brzozowie.

Uchwalenie tych kluczowych uchwał, miało miejsce 28 czerwca podczas LIII sesji Rady Powiatu. Absolutorium przyznane zostało Zarządowi w składzie: Zdzisław Szmyd (Przewodniczący Zarządu), Jacek Adamski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Wiesław Marchel (Dyrektor-Członek Zarządu), Adam Jajko (Członek Zarządu) oraz Stanisław Szarek (Członek Zarządu).

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedził syntetycznie zaprezentowany przez Starostę raport o stanie powiatu brzozowskiego za 2022 rok. Sporo miejsca poświęcił w nim na przybliżenie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, które zamknęły się w roku ubiegłym w imponującej kwocie ponad 31,5 mln złotych.

– Sieć drogową Powiatu Brzozowskiego stanowi 49 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 240,4 km. W 2022 r. przebudowano 20,6 km dróg powiatowych (w tym 1 855 mb chodników) na ogólną wartość niemal 26 mln. Niespełna 10 mln stanowiły w tej kwocie środki własne powiatu. W ramach współpracy z gminami Powiatu Brzozowskiego, przy drogach powiatowych wybudowano też łącznie 2 784 mb chodników na ogólną wartość nieco ponad 4 mln zł, w tym 1,9 mln stanowiły środki własne powiatu. Ponadto, zostało opracowanych 7 kompletów dokumentacji projektowych na budowę kolejnych odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych oraz dokumentacja dotycząca stabilizacji osuwisk, na kwotę 232 000 zł, która w całości sfinansowana została ze środków budżetowych powiatu brzozowskiego. Opracowano i złożono również 2 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz przeprowadzono przeglądy gwarancyjne 106 odcinków dróg – przedstawił Starosta Zdzisław Szmyd.

Meritum dotyczące wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawiła tradycyjnie Skarbnik Powiatu Marta Częczek.

– Na dzień 31grudnia 2022 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 103 419 353 zł, czyli w ciągu roku budżetowego zwiększyły się o ponad 28 milionów złotych. Na koniec roku zostały one wykonane w 98 % i jest to kwota 101 149 145 zł. Złożyły się na nią dochody bieżące (84 %) i majątkowe (16%). Przechodząc do wydatków, zwiększyły się one o rekordową kwotę 40 mln zł i na koniec roku 2022 wynosiły one w planie prawie 115 mln zł. Zostały wykonane w kwocie prawie 109 mln zł, czyli 95 % wykonania względem planu. Podział na wydatki bieżące i majątkowe to odpowiednio: 69 % i 31 % tej kwoty. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, inwestycyjne to oczywiście najwięcej przypada na infrastrukturę drogową. Jest to bowiem kwota prawie 32 mln zł. Wśród innych zadań inwestycyjnych należy wymienić: budowę nowych warsztatów szkolnych przy ZSB i pracownię komputerową (1,1 mln), dotację dla szpitala na zakup sprzętu medycznego (300 000 zł), plac parkingowy przy DPS (ok. 230 000 zl) czy projekt budowy nowej strażnicy (164 000 zl) – referowała Skarbnik Marta Częczek.

Przedstawione sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Mieczysław Barć.

– W wyniku przeprowadzonej analizy i po dokładnym rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2022 rok oraz stwierdza, że Zarząd Powiatu realizując zadania budżetowe w roku 2022 kierował się zasadą celowości, gospodarności i rzetelności oraz zgodności z prawem w zakresie gospodarowania środkami publicznymi – przedstawiał stanowisko komisji Mieczysław Barć.

Podczas obrad, które tradycyjnie prowadził Przewodniczący Rady Henryk Kozik, zostali również wyznaczeni przedstawiciele Rady Powiatu do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie, którymi zostali Magdalena Korona i Jacek Cetnarowicz. Radni dokonali też oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, zatwierdzili jego roczne sprawozdanie finansowe oraz zmiany w statucie. Decyzją radnych podjęto też uchwały dotyczące: zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023-2029, przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a także zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2024 rok.

źródło: Powiat Brzozowski


01-07-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: