REKLAMA

1 czerwca startuje rekrutacja na studia w WSPiA

RZESZÓW / PODKARPACIE. Osiem nowych specjalności, ścieżki prawnicze przygotowujące do konkretnych zawodów, punktowy system sprawdzania wiedzy oraz blisko 60 proc. zajęć praktycznych. Tak w skrócie wygląda oferta WSPiA dla kandydatów na studia w roku akademickim 2023/2024. Sprawdź jakie nowości przygotowała Uczelnia!

Rekrutacja na studia w WSPiA rozpoczyna się w środę 1 czerwca 2023 r.! Na wszystkich kandydatów, którzy chcą złożyć podanie o przyjęcie na studia w I turze rekrutacji czekamy do 2 sierpnia 2023 r.

Jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Podczas rozpoczynającej się 1 czerwca 2023 r. rekrutacji WSPiA proponuje jeden z 5-ciu bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. Najnowszy, jedyny na Podkarpaciu kierunek to „kryminologia” (studia I stopnia), który cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów. WSPiA oferuje także studia na kierunku: „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia).

Warto zaznaczyć, że WSPiA proponuje nowatorską ofertę nazwaną „administracja // zarządzanie”. Dzięki temu student decyduje o wyborze konkretnego kierunku dopiero po pierwszym rok wspólnych zajęć.

Nowości na rok akademicki 2023/2024

Na kierunku Administracja kandydaci mają do wyboru 13 atrakcyjnych specjalności w tym dwie nowości. Na studiach I stopnia nową specjalnością są zamówienia publiczne, a na studiach II stopnia doradztwo podatkowe.

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne to z kolei 9 specjalności, a wśród nich dwie całkiem nowe. Kandydaci na studia I stopnia jako nowość do wyboru mają specjalność przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, a na studiach II obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Zdecydowanie najwięcej nowości czeka na kandydatów na kierunku zarządzanie. W tym przypadku na pięć specjalności, aż cztery są całkiem nowe. Są to psychologia w zarządzaniu, informatyka w biznesie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz zarządzanie finansami.

Praktyka czyni prawnika

WSPiA w tym roku stawia także na upraktycznienie zajęć na kierunku prawo, wprowadzając dwie ścieżki przygotowujące do pracy w konkretnych zawodach. Pierwsza – „prawnicza ścieżka aplikacyjna”, przygotowuje do odbycia aplikacji i wykonywania zawodu: sędziego, prokuratora radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika. Druga „ścieżka przygotowuje do wykonywania innych zawodów prawniczych” (m.in.: referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, doradcy podatkowego, brokera ubezpieczeniowego, kuratora sądowego i mediatora). Studenci kierunku prawo będą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do podjęcia wybranej aplikacji.

Dlaczego warto wybrać studia w WSPiA

Odpowiedź na to pytanie jest krótka, acz treściwa. WSPiA wprowadziła także nowatorski system „STEP BY STEP”. Jest to rozwiązanie dydaktyczno-zaliczeniowe, dające gwarancję najwyższej jakości i efektywności nauczania. Student systematycznie zdobywa punkty z wiodących przedmiotów poprzez: obecność na wykładach, aktywność na ćwiczeniach i warsztatach, rozwiązanie kazusu, kolokwium w „Sali Tortur” i dodatkową aktywność poza dydaktyczną. Studenci WSPiA do dyspozycji mają także Edukator. Jest to dostępny on-line nowoczesny asystent edukacyjny zawierający m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały do nauki oraz pytania wymagane do jego zaliczenia.

WSPiA to także wyjątkowa kadra naukowa składająca się z blisko 50 profesorów, ponad 60 doktorów, a przede wszystkim blisko 100 praktyków. Uczelnia stawia na kształcenie praktyczne – 60 proc. zajęć to różna formach aktywności praktycznej. WSPiA to także blisko 20 Kół Naukowych i organizacji studenckich oraz wysokie stypendia nawet 2700 zł, Oferujemy także niskie koszty zakwaterowania od 500 zł miesięcznie. Co bardzo ważne Uczelnia poza opłatą za studia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych (więcej na temat zasad rekrutacji znajdziesz tutaj).

Chcesz złożyć podanie o przyjęcie na studia? Nie czekaj! Już teraz zarejestruj się w naszym portalu rekrutacyjnym!

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

01-06-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym: