REKLAMA

Żywność dla mieszkańców gminy Haczów. Terminy wydawania produktów

GMINA HACZÓW / PODKARPACIE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że posiada żywność otrzymaną w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Haczów, która będzie wydawana w budynku byłej Lecznicy Zwierząt w Haczowie (nr budynku 182).

Jasionów, Trześniów, Wzdów i Buków – 28.11.2017 r. godz.10:00 – 12:00
Haczów, Malinówka i Jabłonica Polska – 29.11.2017 r. godz.10:00 – 12:00
Po zakwalifikowaniu przez pracownika socjalnego z danego terenu.

Warunki uprawniające do otrzymania żywności dochód osoby samotnej nie przekracza 1268 zł a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1028 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej.

ŹRÓDŁO: UG Haczów

27-11-2017


Tymczasowe wyłączenie możliwości dodawania komentarzy w związku z obowiązującą ciszą wyborczą.