REKLAMA

XII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 18 listopada 2015 roku (środa) o godz. 13-tej odbędzie się:
XII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
8. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Brzozowskiego na lata 2015 -2024,
b) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2016 roku,
e) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku,
f) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
g) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
h) zmian uchwały budżetowej na 2015 rok,
i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2015-2020.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

18-11-2015


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.