REKLAMA

Walka z bezrobociem trwa. Nie jest lekko

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Jak walczyć z bezrobociem w powiecie, gdzie funkcjonuje tylko 5 pracodawców zatrudniających powyżej 200 osób? Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie może jednak pochwalić się wskaźnikiem efektywności zatrudnienia wyższym od wskaźnika krajowego.

Dorota Mękarska

Bezrobocie w powiecie brzozowskim wynosi ponad 18 %. To dużo. W Polsce stopa bezrobocia spadła w lipcu do 6,1%. Józef Kołodziej, dyrektor PUP w Brzozowie pamięta jednak czasy, gdy na początku ubiegłej dekady bezrobocie w powiecie brzozowskim sięgało 30%. Przez kilka ostatnich lat utrzymywało się na poziomie 22-23 %. Duży spadek to nie tylko efekt wyjazdów za granicę mieszkańców powiatu brzozowskiego, ale również realizacji szeregu działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i wsparcia pracodawców.

15 mln zł na walkę z bezrobociem

Budżet PUP w Brzozowie na 2016 rok nie jest mały – to kwota ponad 15 mln zł. Inne placówki, i to w większych powiatach, chciałyby dysponować takimi pieniędzmi. Lwia część tej kwoty wynika z algorytmu według którego obliczane są środki na fundusz pracy. Związany jest on z wysokością bezrobocia. Ujmując rzecz prosto: im wyższe w danym powiecie bezrobocie tym większe pieniądze na jego zwalczanie. Brzozowski PUP ma w tym roku 7,7 mln zł do dyspozycji właśnie z tego tytułu. Realizuje ponadto projekty, dzięki którym może przeszkolić i skierować do pracy sporą liczbę bezrobotnych.

Na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymał 3,8 mln zł ze środków unijnych. Dedykowany jest on bezrobotnym do 30 roku życia. W ramach tego programu finansuje się dotacje na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, prace interwencyjne, staże i szkolenia. Z kolei na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 otrzymał 1,1 mln zł. Dzięki tym środkom finansuje się prace interwencyjne, staże, dotacje i doposażenia stanowisk pracy.
Do tej pory wydatkowano 75% środków. Skierowano do pracy 1120 osób.

Dyrektor Józef Kołodziej fot. Archiwum PUP Brzozów

Dyrektor Józef Kołodziej fot. Archiwum PUP Brzozów

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie skierowania będą owocować pracą stałą – podkreśla dyr. Kołodziej. – Jednakże ponad 80 % naszych bezrobotnych po zakończeniu projektu zostaje w pracy na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Niestety nie jest to tak długotrwały efekt, jak wszyscy byśmy sobie życzyli, ale trwałość zatrudnienia, to efekt szeregu czynników, w tym zależnych od ustawodawcy.

Najwięcej osób skierowano na staże

W powiecie brzozowskim bardzo dużym powodzeniem cieszą się środki na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Z tej formy wsparcia skorzystało w tym roku 100 osób. Ponad 130 osób znalazło pracę dzięki refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia. Najwięcej osób, bo 443, skierowano na staże.

Oprócz tego brzozowski urząd realizuje prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposaża stanowiska pracy i udziela pomocy w formie bonu na zasiedlenie. To ostatnie wsparcie dotyczy osób do 30 roku życia, które podejmują pracę powyżej 80 km od miejsca zamieszkania. Bon opiewa na kwotę 7,6 tys. zł. Bezrobotny, który korzysta z tej formy pomocy musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Zainteresowanie bonami jest coraz większe. Choć jest to nowa forma wsparcia, wprowadzona w u.r. już skorzystało z niej około 30 osób.

Praca dla 1500 osób

Do końca 2016 roku brzozowski urząd ma w planie skierować do pracy łącznie 1500 osób. Czy to dużo, czy mało? Na początku bieżącego roku w powiecie brzozowskim zarejestrowanych było 6951 bezrobotnych, na koniec lipca ich liczba spadła do 5260 osób. Oczywiście można powiedzieć, że spadek związany jest z letnimi wyjazdami za granicę. Okazuje się jednak, że jest niewielki odsetek wyrejestrowanych.

Większe znacznie ma zatrudnienie sezonowe. Spadek bezrobocia o prawie 1700 osób w powiecie, gdzie funkcjonuje 4 tysiące podmiotów, w większości działających w oparciu o samozatrudnienie, nie jest łatwo osiągnąć. Okazuje się jednak, że prawie 50 procent bezrobotnych z powiatu brzozowskie otrzymało skierowania do pracy w powiatach ościennych.

Nie ma przeszkód, czy barier by nasi bezrobotni pracowali poza terenem powiatu brzozowskiego, bo głównym celem naszego działania jest to, by na tym skorzystali – podkreśla Józef Kołodziej.  Dyrektor PUP w Brzozowie zachęca bezrobotnych i pracodawców, by korzystali z oferowanego wsparcia.

Mamy jeszcze pieniądze – dodaje dyr. Kołodziej. – Jesteśmy w stanie wydać te środki z dobrym efektem.

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 13 43 421 37 lub na stronie www.pup-brzozow.pl

Źródło: P24.PL

06-09-2016


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.