DZISIAJ SESJA W POWIECIE: O współpracy z organizacjami pozarządowymi, aptekach i prognozie finansowej


POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. 4 grudnia (poniedziałek) o godzinie 13:00 w budynku starostwa odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Brzozowskiego. Publikujemy porządek obrad.


1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
b) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku,
d) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

ŹRÓDŁO: Starostwo Powiatowe Brzozów


Komentarzy: 2 do “DZISIAJ SESJA W POWIECIE: O współpracy z organizacjami pozarządowymi, aptekach i prognozie finansowej”

  1. mieszkaniec pisze:

    i co będą dyskutować nad upadłościa

  2. brzozowianin pisze:

    dlaczego nie podaje się do publicznej wiadomości obrad z sesji powiatu, jakas anielska cisza. Czy przewodniczacy rady powiatu nie chce , aby społeczeństwo coś się dowiedziało, czy zajety budową pomnika , a może wystarczyłby obelisk a reszte pieniedzy przekazac biednym.

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.