W PIĄTEK SESJA W GMINIE DOMARADZ : radni będą debatować o zmianach w uchwale budżetowej


DOMARADZ / PODKARPACIE . W dniu 25 sierpnia 2017r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Domaradz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji wnioskowej.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych gminy.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał i zajęcie stanowiska w sprawie:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

b) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

14 .Zamknięcie sesji.

Bez tytułu

ŹRÓDŁO: gmina Domaradz


Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.