REKLAMA
WUP

VII Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w SP w Grabownicy Starzeńskiej

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej zaprasza do udziału w VII Regionalnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się 24 lutego o godzinie 9:30. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum z powiatu brzozowskiego. Przedstawiamy regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej.

REGULAMIN KONKURSU

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizator:
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ
Numer telefonu (sekretariat):134395012

ROZDZIAŁ II TERMIN KONKURSU
1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e- mail konkurspiosenki7@onet.pldo dnia 15.02.2018r.
2. Konkurs odbędzie się 24 lutego o godzinie 9.30.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24 lutego 2018 r.

ROZDZIAŁ III CELE KONKURSU
1. Promowanie młodych talentów.
2. Popularyzacja śpiewania w językach obcych.
3. Zachęcanie młodzieży do działań w zakresie działalności kulturalnej.
4. Przedstawienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Promocja Szkół Gimnazjalnych powiatu brzozowskiego.

ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokładnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do 15.02.2018 r..
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII SP oraz II i III GM z powiatu brzozowskiego.
3. W konkursie biorą udział soliści, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne, duety.
4. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednym charakterze wokalnym (soliści nie mogą być członkami duetów wokalnych; członkowie duetów bądź zespołów wokalnych nie mogą wystąpić jako soliści).
5. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 osób.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament na żywo, bądź pół-playback dostarczony przed prezentacją konkursową na płycie CD W FORMACIE AUDIO.

ROZDZIAŁ V OCENA I NAGRODY
1. Komisja artystyczno-językowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Jury oceniać będzie:
– dykcję i emisję głosu
– intonację (strojność)
– poprawność językową
– dobór repertuaru,
– interpretację utworów,
– ogólny wyraz artystyczny.
3. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach: soliści/duety i zespoły.
4. Decyzja Jury jest niepodważalna.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia obsługę techniczną, sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
3. Zgłoszenie uczestnika do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz. 88). 4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Imię i nazwisko solisty/duetu (1-2 uczniów) lub grupy wokalnej(3-5 uczniów):

……………………………………………………………………
2. Prezentowany repertuar (tytuł, autor, kompozytor):

……………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko opiekuna (opiekunów):

……………………………………………………………………
5. Pełna nazwa szkoły:

…………………………………………………………………..

6. Numer telefonu szkoły lub opiekuna:…………………………

materiały nadesłane

16-01-2018


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.