REKLAMA
PIOTR URUSKI
REKLAMA

UWAGA ROLNICY: Program zwalczania zakaźnego zapalenia, wirusów i chorób bydła

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że od 01 stycznia 2018 r. rozpocznie się realizacja „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (BVD MD)” wprowadzony Rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1722).


Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPN/ w stadach bydła objętych programem. W konsekwencji stada te będą spełniały wymagania dla uznania ich za wolne od IBR/IPV.

Poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV wpłynie również pozytywnie na ekonomikę hodowli bydła w stadach objętych programem przez ograniczenie strat bezpośrednich i pośrednich wynikających z występowania choroby, tj. ograniczenie poronień i strat związanych ze zwiększoną śmiertelnością zwierząt, zwiększenie mleczności krów czy zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem zwierząt, a także przez wzrost konkurencyjności bydła pochodzącego ze stad wolnych od IBR/IPV oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Program będzie realizowany na terytorium całej Polski przez okres 5 lat.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

Całkowity koszt uczestnictwa w programie, (koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej) ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

W programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 546).

Programem objęte zostaną tylko te stada, które zgłosił posiadacz bydła uczestniczący w programie.

Posiadacz bydła z powiatu brzozowskiego chęć uczestnictwa w programie zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie, który prowadzi ewidencję stad objętych programem w powiecie.

cow-419081_960_720

ŹRÓDŁO: UG Haczów

25-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.